O Martes, 19 de Xuño de 2007 19:09, Antón Méixome escribiu:
> Que tal "selo horario" ou "sinatura horaria", segundo os casos, se é
> unha marca para datar algo, de feito seria unha "datación"

En Microsoft_Terminology_20070130 aparece:

Timestamp: carimbo de data/hora marca de tiempo
Timestamp autority: autoridade do carimbo de data/hora  autoridad de marca de 
tiempo
Timestamp counter: contador de carimbos de data/hora    contador de marca de 
tiempo
-- 
Best regards
MV
><((((º> ¸.·´¯`·... ><((((º> ¸.·´¯`·...¸ ><((((º> ¸.·´¯`·...¸ ><((((º>
Public key available at www.keyserver.net
GPG Fingerprint: 8116 899E 61FD D983 AF80 FEDE 1CD8 1C9A 4B81 73AE

Attachment: pgpz8fxP20CGm.pgp
Description: PGP signature

Responderlle a