O Martes, 19 de Xuño de 2007 12:20, Leandro Regueiro escribiu:
> timestamp é coller a hora actual e gardala, asi que non me parece boa
> ningunha das opcións que dades, pero tampouco se me ocorre ningunha
> tradución mellor.

Vale, perguntareille ao termigal xa que logo (a ver se non tardan dúas 
semanas, como co dos cascos multimedia).

-- 
Best regards
MV
><((((º> ¸.·´¯`·... ><((((º> ¸.·´¯`·...¸ ><((((º> ¸.·´¯`·...¸ ><((((º>
Public key available at www.keyserver.net
GPG Fingerprint: 8116 899E 61FD D983 AF80 FEDE 1CD8 1C9A 4B81 73AE

Attachment: pgp1VnIttrhym.pgp
Description: PGP signature

Responderlle a