O Xoves, 21 de Xuño de 2007 13:35, dmunhiz escribiu:
> Eu decantaría por marca, mais que nada polo que din os do termigal.
> Porque o de selo tamén me gusta.
>
> **time stamp**
>   1. n.f. data e hora
>   2. n.m. cuño|carimbo|selo|indicación|marca de data e hora
>   3. n.m. selar|marcar|cuñar|carimbar a data e hora
>   4. n.m. marca de tempo
>
> Que tal incluír tamén "marca de tempo"? tendo en conta que tempo inclue
> data e hora.Saúdos
Por min vale.

Pergunto, que tal se deixamos:
**time stamp**
  1. n.f. data e hora
  2. n.f. marca de data e hora; marca de tempo
  3. n.m selo de data e hora
  4. v.t marcar a data e hora; marcar o tempo
  5. v.t selar a cada e hora

   "Timestamp" pode referirse a un código de tempo ou a unha sinatura
   dixital de tempo mediante a cal o asinante acredita a existencia do
   documento asinado ou o seu contido no momento indicado como parte da
   sinatura dixital.
   En outras ocasións reférese á "hora Unix", o número de segúndos
   transcorridos desde 19700101T000000Z.
   Asimesmo, tamén é o nome dun tipo de datos dalgúns SXBDR.

?
Opto por non pór a marca de recomendada a nengunha.

En caso de consenso, engadiríaa non antes do martes ou mércores. Cousas do 
traballo.
-- 
Best regards
MV
><((((º> ¸.·´¯`·... ><((((º> ¸.·´¯`·...¸ ><((((º> ¸.·´¯`·...¸ ><((((º>
Public key available at www.keyserver.net
GPG Fingerprint: 8116 899E 61FD D983 AF80 FEDE 1CD8 1C9A 4B81 73AE

Attachment: pgpERjV1xDYtQ.pgp
Description: PGP signature

Responderlle a