O Martes, 19 de Xuño de 2007 19:09, Antón Méixome escribiu:
> Que tal "selo horario" ou "sinatura horaria", segundo os casos, se é
> unha marca para datar algo, de feito seria unha "datación"
>
> Antón Méixome

Tamén pode ser o fichar á entrada/saída do traballo, e tamén é iso de pós o 
cuño de entrada nun rexisto (o cuño coa data que se lle pón aos escritos, p. 
ex. instancias ante a secretaría da faculdade ou concello)

-- 
Best regards
MV
><((((º> ¸.·´¯`·... ><((((º> ¸.·´¯`·...¸ ><((((º> ¸.·´¯`·...¸ ><((((º>
Public key available at www.keyserver.net
GPG Fingerprint: 8116 899E 61FD D983 AF80 FEDE 1CD8 1C9A 4B81 73AE

Attachment: pgpVBjOjstBkq.pgp
Description: PGP signature

Responderlle a