O Luns, 7 de Abril de 2008, baleato  escribiu:
> Por suposto, eso no caso de que consideredes conveniente extender este
> tema e facelo público, claro. Se preferides unha movida máis en petit
> comité pois sen problema tamén.
Estende, estende. 
Xa postos, levo sen escreber en FETG desde hai meses. Penso que deberías 
editar a wiki de mc. Irei tentando sacar tempo ao longo de hoxe e mañá.
-- 
Best regards
MV

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.Responderlle a