O Mércores, 23 de Abril de 2008, Francisco J escribiu:
>[...]
> Para os que non se enteraran, conto en breves palabras o que pasou fai
> un ano coa traducción de Debian, que parece similar ó que pasou co TP:
Ah, vale, asistin a aquela época (e estou, penso, na lista).
>
> A miña conclusión: que hai xente á que lle gusta moito falar de cousas,
> e bastante menos con ganas de facelas realmente. Moito xeneral e moi
> pouco soldado.

Tranquilidade no frente, o tempo iranos poñendo a cada un no lugar que nos 
corresponte.
O importante é conseguir que se nos vaia asentando o relevo xeracional e 
porlles fácil o tema de asumir as traducións que estexamos a facer agora, 
mediante o estilo e o dicionario+glosario que se empregue. O demáis podemos 
ir arranxándoo poñendo as mingas enriba da mesa e comparándoas así a ollo.

E xa postos,  ti quen es?
-- 
Best regards
MV

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.

Responderlle a