On Fri, Apr 25, 2008 at 11:01:59AM +0200, suso.bale...@xunta.es wrote:
> Francisco J. Tsao Santin escrebeu:
> > On Thu, Apr 24, 2008 at 11:22:36PM +0200, suso.bale...@xunta.es wrote:
> > 
> > Perdoa, ¿eh?, perdoa... Estou avergoñado...
> > 
> 
> Nada home, todos cometemos erros algunha vez.
> 
> Benvido pois e ánimo co proxecto.

Deixando de lado o momento sarcasmo, vou a deixar claros os meus puntos:
1)Aquí o único que iniciou o flame fuches ti deixando caer acusacións 
difusas e empezando a aclaralas tres días despois. Por certo, estou 
esperando aínda polo nome da persoa á que te referías e que non era 
Jacobo

2)Respecto do tema de Debian, a documentación teñoa de sobra: está o 
histórico da lista e as testemuñas da xente

3)Admito consellos, correcións e aclaracións de calqueira dos 
voluntarios que andan por esta lista ou fora dela traballando na 
localización. O que non vou a admitir son choros e sobradas dun 
*comisario político a soldo*.

*PLONK!*

-- 
Francisco J. Tsao Santín
http://tsao.enelparaiso.org
1024D/71CF4D62  42 F1 53 35 EF 98 98 8A FC 6C 56 B3 4C A7 7D FB

Responderlle a