O Luns, 21 de Abril de 2008, abríuse un fío de discusión fillo da mensaxe á 
que respondo:

Olá,
a ver, que me perdo, e paréceme que aquí hai moitas cousas que veñen de moi 
atrás.

@Tsao ; @Baleato:
Sería moito perguntar que é iso do can, a defensa do territorio, a carta de  
exención, e demais? A cousa parece vir de tan atrás que eu, que son da  
segunda/terza xerazón, non me entero máis aló de que semella que estades a 
falar acerca da maneira de ser do uberfuhrer de trasno.

-- 
Best regards
MV

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.

Responderlle a