O Xoves, 24 de Abril de 2008, Nacho  escribiu:
> Non creo que a xente se vaia ofender por non ter un pendrive.
> A min non me chegou e non me sinto ofendido.
@Nacho: vaia, tu estabas na lista.

Non é o lápis en si: eu só teño un, 2 gb,  e valeume o que un cubalibre. É a 
nota anexa o que importa e dá o chute de moral: Non vos coñezo, só vin en 
persoa a xgf, villar, daniel e a tarrío; non sei o tempo que adicades nen as 
renuncias que aguantades para manter decentes aquelo ao que chamedes os vosos 
proxectos. Teño tan poucas alegrías que calqueira perda eme sensíbel: acho 
que se vaian Teo e Manuel terríbel, pero que unha persoa reparta parte do seu  
premio entre persoas ás que ten en estima e que considera colaboraron para a 
obtención do premio e que se tome o tempo de  enviar unhas cartas que 
conteñen unhas letras onde pon, aínda nada máis sexa "grazas", iso non 
cartos, non marketing, pura vida.
-- 
Best regards
MV

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.

Responderlle a