O Venres, 25 de Abril de 2008, baleato  escribiu:
> A respeito disto que contades de que Teo deixou a cousa... qué queredes
> dicir exactamente? 

Nunha conversa por correo que tivemos en febreiro, dicía que estaba canso e 
que posibelmente foxe deixarse cair un pouco á marxe de galinux.

> É que xustamente estaba a piques de poñerme en 
> contacto con xente coma él, Morán ou Regueiro polo tema do metapaquete
> para ubuntu no que estamos traballando. E a ver se vou meter a pata.
Penso que non a meterías para nada.

-- 
Best regards
MV

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.

Responderlle a