O Xoves, 24 de Abril de 2008, Leandro Regueiro escribiu:
> Ultimamente reactiveime debido a que unha persoa
> mostrou a súa consideración respecto ó noso traballo de voluntarios
> enviándonos un pendrive de balde a varios de Trasno.

A todos aqueles que NON recebiron un lápis usb de parte do ex-Galinux:

Fun eu, marce villarino aguiar, quen decidiu a lista de beneficiarios do 
agasallo de Teo.  As culpas son miñas de quen se sinta danificado ou 
menosprezado por ter sido excluido da escolla.

O criterio escollido foi o de presenza activa na lista e en menor medida nas 
traducións, por que non tiven ocasión de consultar a fondo (non hai un sitio 
onde ver quen e canto está a traducir entre que datas).

> Iso si que levanta a moral. 

E non pouco

-- 
Best regards
MV

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.

Responderlle a