O Venres 13 Xuño 2008 22:39, Miguel Branco escribiu:
> > Miguel Branco escrebeu:
Olá, mira que me chincha ter que dicir isto, pero es máis claro nas túas 
explicacións que eu nas miñas, non habías dar mal voceiro!
Recapitulemos pois:

> E non estou dicindo con isto que non sexa lexítimo que as empresas vivan do
> software libre, que creo que iso debe ser posibel.

Isto xa foi falado, ao vivo, e estábamos todos de acordo, sendo a diferenza de 
ver en todo caso o xeito de entrar a participar as empresas no proceso.

> > > Si, sempre que poidades, todo ese material (po's, txm's...) por
> > > 'moralidade' é xusto que se comparta.

Home, na medida na que os programas son software libre, e os ficheiros pot e 
po sexan parte do proxecto, siloxismo vai, siloxismo ven, os ficheiros po 
tamén son de libre distribución. Considero máis importantes os traballos 
derivados deses ficheiros, e concretamente aquelo que afecta ás revisións 
futuras dese programa, a outros programas que se vaian usar xunto con ese, e 
á transferencia da función de tradución a outro actante.

Por non liarme xa o sábado pola maña: podo facerme un corpus local apartir dos 
ficheiros numha patada. O que non podo facer son o glosario e a guía de 
estilo. E tendo en conta que xa hai traballos feitos, tanto os de Trasno como 
os de Mancomún, como os das CIF, o seu é empregar algún deses traballos como 
referencia e notificar inconsistencias, deficiencias, etc. En xeral, estas 
resolveranse despois de terminar a tradución, pero non é algo circunvalábel.

> certo, pero é que, i.e.; 'sobre de' e 'acerca de' son filolóxicamente
> válidas ambas, pero en determinados aspectos non é desexable a polisemia
> porque pode crear confusión así que nalgún momento dado hai que decidir.
> Pero mira, Suso, isto é un problema inherente a calquera tradución. Nunca
> xamais vai ser perfecta. Eu de vós, os que esteades co FF, intentaría ser
> coherente nos menús contextuais, moi especialmente, e acosénllovos non
> diferír moito das 'regras' que se aplicaron en GNOME, especialmente (FF é
> de facto o navegador predeterminado de GNOME). Logo, outras cuestións
> podense ir pulindo a posteriori.
>
> > eso é como poñerse a correxir un sudoku
> > antes de terminalo, non ten ningún sentido. bueno sí, pode ter sentido
> > cando só hai unha persona que traduce, pero obviamente nin ese é o caso,
> > nin creo que sexa ese o caso desexabel para establecer pautas para o
> > traballo conxunto. correxídeme se me equivoco, claro.
>
Vaia, eu cando resolvo un sudoku, aplico o mesmo procedimento/algoritmo que 
cando o corrixo: reviso por liña/coluna/bloque que non haxa repeticións. No 
caso de non poder decidir nese momento, anoto a lapis en pequeno as 
posibilidades.

A medio prazo, se estas cousas dubidosas non foron publicitadas, non se saberá 
delas (como se xose onte non perguntase que é un OR'ed number, ou o imagehose 
de miguel ou o touchpad de daniel, ou este mesmo, acerca de se é posíbel 
trocar a tradución de Edit por Modificar no canto de Editar, ou o de charcell 
que me atopei aló atrás), e haí é onde comezamos a perder horas de traballo.
Ten unha vantaxe isto de darlle publicidade (léase perguntar): como hai máis 
proxectos de tradución, posibelmente outra xente xa teña tomada unha decisión 
ou teña escollido unha opción que non é plenamente satisfactoria, e que non 
teñan rexistrado non seu momento por non tela considerado de interese xeral. 
Neste caso, dáselle/nos a posibilidade de corrixir as traducións.

Máis nada, estou perto do meu límite de profundidade de fío de conversa.
-- 
Best regards,
MV

Responderlle a