Aqui hai poucos termos cos que discrepe ^^

2008/6/30 Leandro Regueiro <leandro.regue...@gmail.com>:

> On Mon, Jun 30, 2008 at 2:23 PM, Leandro Regueiro
> <leandro.regue...@gmail.com> wrote:
> > Ola de novo. Vin que aparecian certas evolucións nalgunhas campañas do
> > xogo de unidades das razas das que estamos discutindo.
> > http://www.wesnoth.org/units/1.4/C/mainline.html nas ligazóns da
> > esquerda. Recompileinas todas (teñen a campaña na que o vin á súa
> > beira):
> >
> >> Dread Bat <--Under the Burning Suns
> > Morcego terrorífico??
> Xa propuxen morcego terrorífico
>
> >> Dwarvish Arcanister <--The Sceptre of Fire
> >> Dwarvish Miner <--The Sceptre of Fire
> > Anano mineiro
> Xa propuxen anano mineiro
>
> >> Dwarvish Scout <--Under the Burning Suns
> > Anano explorador?
> Anano explorador
>
> >> Dwarvish Pathfinder <--Under the Burning Suns
> Anano guía (Javi Pico)
>
> >> Dwarvish Explorer <--Under the Burning Suns
> Anano batedor (que bate o terreo)
>
> >> Dwarvish Masked Fighter <--The Hammer of Thursagan
> Anano *** enmascarado, o mesmo para os seguintes. A tradución de ***
> noutras mensaxes...
> >> Dwarvish Masked Steelclad <--The Hammer of Thursagan
> >> Dwarvish Masked Lord <--The Hammer of Thursagan
> >> Dwarvish Masked Thunderer <--The Hammer of Thursagan
> >> Dwarvish Masked Thunderguard <--The Hammer of Thursagan
> >> Dwarvish Masked Dragonguard <--The Hammer of Thursagan
>
> >> Dwarvish Witness <--The Hammer of Thursagan
> > testigo, observador?
>
Anano observador

>
> >> Dwarvish Annalist <--The Hammer of Thursagan
> analista?????

Anano estratega, vale, é algo libre (non demasiado, porque o analista
observa e trata de resolver o problema, ou sexa fai unha estratexia ^^) e
que Anano alalista, son dúas palabras consecutivas que comezan en "A" e soa
algo mal

>
> >> Dwarvish Loremaster <--The Hammer of Thursagan
> > mestre de tradicións
>
Anano bárdico (aparece en digalego ;) ) creo que lle acae moito mellor que
mestre de tradicións xa que deixa claro que é un anano e ademáis ¿Qué é o
que fan os bardos se non contar as tradicións e lendas que coñecen?

>
>
>
> Ata logo,
>          Leandro Regueiro
>


Saúdos,
          Víctor Portela

Responderlle a