On Mon, Jun 30, 2008 at 2:23 PM, Leandro Regueiro
<leandro.regue...@gmail.com> wrote:
> Ola de novo. Vin que aparecian certas evolucións nalgunhas campañas do
> xogo de unidades das razas das que estamos discutindo.
> http://www.wesnoth.org/units/1.4/C/mainline.html nas ligazóns da
> esquerda. Recompileinas todas (teñen a campaña na que o vin á súa
> beira):
>
>> Dread Bat <--Under the Burning Suns
> Morcego terrorífico??
Xa propuxen morcego terrorífico

>> Dwarvish Arcanister <--The Sceptre of Fire
>> Dwarvish Miner <--The Sceptre of Fire
> Anano mineiro
Xa propuxen anano mineiro

>> Dwarvish Scout <--Under the Burning Suns
> Anano explorador?
Anano explorador

>> Dwarvish Pathfinder <--Under the Burning Suns
Anano guía (Javi Pico)

>> Dwarvish Explorer <--Under the Burning Suns
Anano batedor (que bate o terreo)

>> Dwarvish Masked Fighter <--The Hammer of Thursagan
Anano *** enmascarado, o mesmo para os seguintes. A tradución de ***
noutras mensaxes...
>> Dwarvish Masked Steelclad <--The Hammer of Thursagan
>> Dwarvish Masked Lord <--The Hammer of Thursagan
>> Dwarvish Masked Thunderer <--The Hammer of Thursagan
>> Dwarvish Masked Thunderguard <--The Hammer of Thursagan
>> Dwarvish Masked Dragonguard <--The Hammer of Thursagan

>> Dwarvish Witness <--The Hammer of Thursagan
> testigo, observador?
>> Dwarvish Annalist <--The Hammer of Thursagan
analista?????
>> Dwarvish Loremaster <--The Hammer of Thursagan
> mestre de tradicións


Ata logo,
          Leandro Regueiro

Responderlle a