Como todos vós, supoño, teño duvidado moitas veces sobre se seguir o que no 
orixinal en inglés aparece con maiúsculas iniciais de palabras ou se facé-lo 
máis normal e escreber con maiúscula só a primeira palabra. Pretendia 
perguntar sobre este tema máis adiante mais hoxe atopei-me cunha mensaxe en 
libkleopatra (KDE) que tiña o seguinte como texto de axuda á tradución (na 
mensaxe aparecia "yes"):

*********
Translate this to 'yes' or 'no' (use the English words!) depending on whether 
your language uses Sentence style capitalisation in GUI labels (yes) or not 
(no). Context: We get some backend strings in that have the wrong 
capitalizaion (in English, at least) so we need to force the first character to 
upper-case. It is this behaviour you can control for your language with this 
translation.
*********

Polo que intuo, refere-se a maiúscula inicial de oración ("sentence style 
capitalisation") e non ás maiúsculas iniciais de palabras, pero aproveito para 
plantexar o tema de por que se poñen esas maiúsculas iniciais de palabra, se é 
unha convención do inglés (neste idioma as palabras "principais" dos _títulos_ 
escreben-se con maiúscula inicial, embora nunha interface gráfica sexa duvidoso 
considerá-los títulos) ou se é unha convención de determinado software.

Xosé

Responderlle a