>> Polo que intuo, refere-se a maiúscula inicial de oración ("sentence style
>> capitalisation") e non ás maiúsculas iniciais de palabras, pero aproveito
>> para plantexar o tema de por que se poñen esas maiúsculas iniciais de
>> palabra, se é unha convención do inglés (neste idioma as palabras
>> "principais" dos _títulos_ escreben-se con maiúscula inicial, embora nunha
>> interface gráfica sexa duvidoso considerá-los títulos) ou se é unha
>> convención de determinado software.

Esta seima! (foi prantexada en kde-l10n-doc hai uns meses)

Para o inglés o criterio é o que se explica en:
http://wiki.openusability.org/guidelines/index.php/Guidelines:Menu_Items

Para o galego, non, o criterio de utilización de maiúsculas podédelo
atopar nun documento do snl da udc que se non lembro mal está citado
na parte final da guía de estilo de trasno.

Responderlle a