IMHO,  creo que cando aparecen as maiúsculas onde segundo as regras de 
puntuación non tocan hai que respetalas porque ante todo un programa ten que 
intentar 'ergonómico'. O uso de maiúsculas nos menús axuda a isto.  

On Friday 04 July 2008 10:44:42 mvillarino wrote:
> >> Polo que intuo, refere-se a maiúscula inicial de oración ("sentence
> >> style capitalisation") e non ás maiúsculas iniciais de palabras, pero
> >> aproveito para plantexar o tema de por que se poñen esas maiúsculas
> >> iniciais de palabra, se é unha convención do inglés (neste idioma as
> >> palabras "principais" dos _títulos_ escreben-se con maiúscula inicial,
> >> embora nunha interface gráfica sexa duvidoso considerá-los títulos) ou
> >> se é unha convención de determinado software.
>
> Esta seima! (foi prantexada en kde-l10n-doc hai uns meses)
>
> Para o inglés o criterio é o que se explica en:
> http://wiki.openusability.org/guidelines/index.php/Guidelines:Menu_Items
>
> Para o galego, non, o criterio de utilización de maiúsculas podédelo
> atopar nun documento do snl da udc que se non lembro mal está citado
> na parte final da guía de estilo de trasno.


Responderlle a