On Friday 04 July 2008 20:03:58 Adrián Chaves wrote:
> O Ven, 04-07-2008 ás 16:01 +0200, Xosé escribiu:
> > Melloro as ligazóns aportadas por Miguel, que agora dirixen ás páxinas
> > concretas sobre o texto:
> >
> > APPLE
> > http://developer.apple.com/documentation/UserExperience/Conceptual/AppleH
> >IGuidelines/XHIGText/chapter_14_section_3.html#//apple_ref/doc/uid/TP30000
> >365- BABDIBBH
> >
> > WINDOWS
> > http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa974176.aspx
> >
> > KDE
> > http://wiki.openusability.org/guidelines/index.php/Design_and_Layout:Visu
> >al_Design:Text_and_Fonts
> >
> > GNOME
> > http://library.gnome.org/devel/hig-book/stable/design-text-labels.html.en
> >
> > KDE e GNOME son case idénticas e moi parecidas a APPLE. WINDOWS ten maior
> > preferencia por só maiúsculas iniciais de texto.
> >
> > Parece, agora, que hai que continuar coas maiúsculas!
>
> Refíreste ao método de só maiúscula a primeira letra da primeira
> palabra, ou de "capitalizar" todas as palabras? Porque que o fagan os de
> Windows non me vale de argumento (aínda que me deixa algo mal sabelo...)

Sen encender a única instalación de Win que temos na casa de 4 ordenatas (e 
non é no meu) non sei como fan estes subsoditos, pero polo menos Apple, GNOME 
E KDE aplican nos menús a política de maiúsculas en cada sustantivo; por 
exemplo; estou usando Kmail e podo escoller  'Attach' > 'Insert Signature at 
Cursor Position'. en Win creo que aplicar´ian 'Attach' > 'Insert signature at 
cursor position'. Toda a discusi´on creo que se basa neste punto, xa que a 
dos Men´us ser´ian a maior´ia de 'capitalizaci´ons' deste estilo.

 Como o de porque Win o fai a  tampouco a min me vale, dou a miña hip´otese 
de porqu´e non deber´ia facerse coma estes. Do que eu aprend´in de 
Neurobiolox´ia (cerebro e sistema nervioso...) podovos contar como o cerebro 
lee e fala que ter´ia que ver co tema.

 A lectura segue un patr´on de recoñecemento non baseada na lectura 
individual de cada letra para producir nin na asociaci´on de cada letra a un 
fonema. Sen´on que cando lemos recoñecemos formas. Lemos as primeiras letras 
da palabra ata que a damos asociado cunha forma gr´afica que aprendimos 
previamente e posteriormente asociamos este 'grafema' coa combinaci´on de 
acci´ons motoras que necesitamos realizar para producir o son desta palabra. 
Unha analox´ia, ´e coma o texto predictivo nos m´obiles... segundo 
introducimos letras vannos aparecendo posibles palabras ata que deamos coa 
correcta; nos imos buscando formas que casen. Igual para pronunciar, 
aprendemos e memorizamos bloques de fonemas e non letra> fonema (por iso ´e 
difil aprender a falar outra lingua inda que deamos aprendido os fonemas que a 
compoñen). 

Por iso creo que a openusability recomenda as mai´usculas no medio da frase 
nos menus... xa que resaltaria a primeira letra das palabras que aportan 
signficado na frase e permitiria que se recoñecese o significado m´ais r�
�apida e eficazmente. Aforrariamos o traballo de ter que identificar 
visualmente cada palabra por separado. Isto sería máis crítico canto máis 
complexa sexa a frase no menú, por iso tamén recomendan que os textos nos 
menús sexan claros e concisos...
 

> > Xosé
> >
> > O Friday 04 July 2008 15:33:21 Miguel Branco escribiu:
> > > On Friday 04 July 2008 15:10:33 mvillarino wrote:
> > > > >> [...] respetalas porque ante todo un programa ten que
> > > > >> intentar 'ergonómico'. O uso de maiúsculas nos menús axuda a 
isto.
> > > >
> > > > [...]
> > > >
> > > > > A min persoalmente pareceme que é máis fácil ler sen as 
maiúsculas
> > > > > polo medio, pero hai xente que di que están para facilitar a
> > > > > lectura. Algunha opinión máis?
> > > >
> > > > Vaia, niso non pensada. Coñecedes a alguén de usabilidade a que lle
> > > > podamos perguntar?
> > >
> > > Deixo unhas ligazóns que vos poden ser de interese:
> > >
> > > Apple Human Interface Guidelines
> > > http://developer.apple.com/documentation/UserExperience/Conceptual/Appl
> > >eHIG uidelines/XHIGIntro/chapter_1_section_1.html
> > >
> > > Windows Vista User Experience Guidelines
> > > http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa511258.aspx
> > >
> > > [PD: non creo que sexan o mellor exemplo]
> > >
> > > Openusability (que xa Marce enlazou antes), Dende KDE remítente aquí:
> > > http://wiki.openusability.org/guidelines/index.php/Main_Page
> > >
> > > Gnome HIG
> > > http://library.gnome.org/devel/hig-book/stable/
> > >
> > > espero que vos sirvan para o debate. Persoalmente, creo que as regras
> > > da openusability, que serán practicamente as que aplica Apple, son
> > > independentes da lingua na que se escriba (alfabetos occidentais,
> > > claro) e non se deberían romper ao traducir ao Galego.


Responderlle a