On Tue, Jul 8, 2008 at 5:10 PM, Leandro Regueiro
<leandro.regue...@gmail.com> wrote:
> Ola de novo, último envío de unidades. A ver se rematamos xa con isto
> e repasamos as traducións para ilas incorporando.
>
>
> Humans
humanos

> Cavalryman
> Dragoon
dragón

> Cavalier
Como vedes temos problemas cas unidades a cabalo. Como demo traducimos
cavalier e cavalryman se xa estamos usando tódalas posibles
traducións. Ideas??????

> Dark Adept
Adepto Escuro, bruxo, meigo

> Dark Sorcerer
Feiticeiro Escuro

> Lich
liche

> Necromancer
nigromante

> Duelist
duelista

> Master at Arms
mestre de armas

> Heavy Infantryman
infanteria pesada

> Shock Trooper
tropa de choque

> Iron Mauler
mauler é alguén que fire. Ideas??

> Horseman
home a cabalo

> Knight
cabaleiro

> Grand Knight
gran cabaleiro

> Paladin
paladin

> Lancer
xustador

> Mage
mago

> Red Mage
mago vermello

> Arch Mage
arquimago

> Great Mage
gran mago

> Silver Mage
mago prateado

> White Mage
mago branco

> Mage of Light
mago de luz

> Peasant
labrego

> Bowman
arqueiro

> Longbowman
arqueiro de arco longo, ou algo así

> Master Bowman
mestre arqueiro

> Spearman
lanceiro

> Javelineer
lanzador de xavelina

> Pikeman
piqueiro

> Halberdier
alabardeiro

> Swordsman
espadachin

> Royal Guard
garda real

> Ruffian
rufián

> Footpad
bandoleiro

> Outlaw
proscrito

> Fugitive
fuxitivo

> Thug
vándalo

> Bandit
bandido

> Highwayman
salteador [de camiños]

> Sergeant
sarxento

> Lieutenant
tenente

> General
xeneral

> Grand Marshal
gran mariscal

> Thief
ladrón

> Rogue
picaro

> Assassin
asasino

> Woodsman
leñador

> Poacher
furtivo

> Trapper
trampeiro??

> Huntsman
cazador de homes???? A alguén se lle ocorre algo mellor??

> Ranger
gardabosques???

> Human Commander <--Under the Burning Suns
comandante humano

> Dismounted Commander <--The South Guard
comandante desmontado

> Infantry Lieutenant <--The South Guard
tenente de infanteria

> Infantry Commander <--The South Guard
comandante de infanteria

> Junior Commander <--The South Guard
comandante xove

> Horseman Commander <--The South Guard
comandante de homes a cabalo

> Mounted General <--The South Guard
xeneral montado

> Noble Youth <--The Rise of Wesnoth
nobre xove

> Noble Fighter <--The Rise of Wesnoth
nobre loitador

> Noble Commander <--The Rise of Wesnoth
nobre comandante

> Noble Lord <--The Rise of Wesnoth
señor nobre

> Warrior King <--The Rise of Wesnoth
rei guerreiro

> Wesfolk Outcast <--The Rise of Wesnoth
paria de wesfolk

> Wesfolk Lady <--The Rise of Wesnoth
dama de wesfolk

> Wesfolk Leader <--The Rise of Wesnoth
lider de wesfolk

> Dark Queen <--Heir to the Throne
raiña escura

> Elder Mage <--Heir to the Throne
mago vello

> Fighter <--Heir to the Throne
loitador

> Commander <--Heir to the Throne
comandante

> Lord <--Heir to the Throne
señor

> Injured Sergeant <--Heir to the Throne
sarxento ferido

> Princess <--Heir to the Throne
princesa

> Battle Princess <--Heir to the Throne
princesa guerreira

> Mounted Fighter <--The Eastern Invasion
loitador montado

> Mounted Warrior <--The Eastern Invasion
guerreiro montado

> Horse Lord <--The Eastern Invasion
señor dos cabalos

> Apprentice Mage <--Descent Into Darkness
aprendiz de mago

> Apprentice Necromancer <--Descent Into Darkness
aprendiz de nigromante

> Dark Mage <--Descent Into Darkness
mago escuro

> Frontier Baroness <--Descent Into Darkness
baronesa da fronteira

> Dark Sorcerer <--Liberty
feiticeiro escuro

> Village Elder <--Liberty
labrego vello, ou vilán vello

> Senior Village Elder <--Liberty
> Peasant Hunter <--Liberty
labrego cazador

> Peasant Trapper <--Liberty
labrego trampeiro

> Peasant Huntsman <--Liberty
> Peasant Youth <--Liberty
labrego xove

> Watchman <--Liberty
vixia

> Borderer <--Liberty
Os que viven na fronteira teñen algún apelativo particular???

>
>
> Ata logo,
>             Leandro Regueiro
>

Responderlle a