>
>
> > > Cavalryman
>
>
>
> > > Cavalier
> > Como vedes temos problemas cas unidades a cabalo. Como demo traducimos
> > cavalier e cavalryman se xa estamos usando tódalas posibles
> > traducións. Ideas??????
> Imos enumerar as posibles denomincións: cabaleiro, xinete, home a
> cabalo... algún máis?
> >
>

En castelán existe o termo "montado" que referencia ós membros de tropas
militares a cabalo.
Alguén sabe se existe unha equivalencia en galego? Sería o tal para
"Cabalryman".

>
>
> > > Heavy Infantryman
> > infanteria pesada
>

Este nome, segundo o entendo eu, fai referencia á unidade non ó grupo.
Infantryman = Infante. Polo que o significado de "Heavy Infantryman" sería
"soldado de infantería pesada" ou "infante de infantería pesada"
[redundante].

>
> >
> > > Shock Trooper
> > tropa de choque
> >
> > > Iron Mauler
> > mauler é alguén que fire. Ideas??
> --E "maulas" o ferido ;-) Que fire con ferro... Ferreiro non... Dame que
> imos necesitar dunha tradución máis distinta á orixinal.
> >
> > > Horseman
> > home a cabalo
> >
> > > Knight
> > cabaleiro
> >
> > > Grand Knight
> > gran cabaleiro
>
>
>
> > > Huntsman
> > cazador de homes???? A alguén se lle ocorre algo mellor??
> Emboscador, secuestrador (este último dame noxo, pero por propor...)
> >


Huntsman non pode traducirse por "cazador de homes". Literalmente sería
"home de caza" ou "cazador".

>
>
>
> > > Dismounted Commander <--The South Guard
> > comandante desmontado
> Comandante a pé


Soa ben o de "a pé".

>
>
>
> > > Junior Commander <--The South Guard
> > comandante xove
> >
>
Comandante subalterno. "Junior" indica máis ben un rango que a idade da
unidade [creo eu].

>
> > > Horseman Commander <--The South Guard
> > comandante de homes a cabalo
> >
>

Considero que "horseman" aqui fai referencia á unidade en sí e non ó grupo
de dirixe.
Pero dado que "Comandante a cabalo" penso xa se aplica a outra unidade a
traducción: "comandante de homes a cabalo", tampouco perde.

Mira que hai unidades a cabalo distintas!!!!

Leandro, se cadra deberias abrir un fio distinto recopilando as distintas
unidades a cabalo, para ter unha mellor visión de conxunto e poder
asignarlles as [escasas] traduccións que existen en galego.


>
> > > Mounted General <--The South Guard
> > xeneral montado
> Xeneral a cabalo


"A cabalo" soa mellor.

>
> > > Mounted Warrior <--The Eastern Invasion
> > guerreiro montado
> guerreiro a cabalo
> >
> > > Horse Lord <--The Eastern Invasion
> > señor dos cabalos
> >
> > > Apprentice Mage <--Descent Into Darkness
> > aprendiz de mago
>

Mago aprendíz? [Por seguir a liña dos anteriores]

>
> >
> > > Apprentice Necromancer <--Descent Into Darkness
> > aprendiz de nigromante
> >
>
Nigromante aprendíz.

>
> > > Village Elder <--Liberty
> > labrego vello, ou vilán vello
> Ancián da vila
> >

Ancián da vila soa ben.

>
> > > Senior Village Elder <--Liberty
> Sabio da vila (se supón que é máis vello ca o anterior)
>
>
>
> > > Borderer <--Liberty
> > Os que viven na fronteira teñen algún apelativo particular???
> --Non que eu saiba.


¿Fronteirizo? Non sei ata que punto se pode aplicar a persoas.


>
> >
> > >
> > >
> > > Ata logo,
> > >             Leandro Regueiro
> > >
>
>
> --
> To unsubscribe, send mail to proxecto-unsubscr...@trasno.net.
>

Responderlle a