O Mar, 08-07-2008 ás 17:32 +0200, Leandro Regueiro escribiu:
> On Tue, Jul 8, 2008 at 5:10 PM, Leandro Regueiro
> <leandro.regue...@gmail.com> wrote:
> > Ola de novo, último envío de unidades. A ver se rematamos xa con isto
> > e repasamos as traducións para ilas incorporando.
> >
> >
> > Humans
> humanos
> 
> > Cavalryman


> > Dragoon
> dragón
> 
> > Cavalier
> Como vedes temos problemas cas unidades a cabalo. Como demo traducimos
> cavalier e cavalryman se xa estamos usando tódalas posibles
> traducións. Ideas??????
Imos enumerar as posibles denomincións: cabaleiro, xinete, home a
cabalo... algún máis?
> 
> > Dark Adept
> Adepto Escuro, bruxo, meigo
--Pero o escuro en minúscula, non?
> 
> > Dark Sorcerer
> Feiticeiro Escuro
> 
> > Lich
> liche
> 
> > Necromancer
> nigromante
> 
> > Duelist
> duelista
> 
> > Master at Arms
> mestre de armas
> 
> > Heavy Infantryman
> infanteria pesada
> 
> > Shock Trooper
> tropa de choque
> 
> > Iron Mauler
> mauler é alguén que fire. Ideas??
--E "maulas" o ferido ;-) Que fire con ferro... Ferreiro non... Dame que
imos necesitar dunha tradución máis distinta á orixinal.
> 
> > Horseman
> home a cabalo
> 
> > Knight
> cabaleiro
> 
> > Grand Knight
> gran cabaleiro
> 
> > Paladin
> paladin
> 
> > Lancer
> xustador
> 
> > Mage
> mago
> 
> > Red Mage
> mago vermello
> 
> > Arch Mage
> arquimago
> 
> > Great Mage
> gran mago
> 
> > Silver Mage
> mago prateado
> 
> > White Mage
> mago branco
> 
> > Mage of Light
> mago de luz
Mago da luz?
> 
> > Peasant
> labrego
> 
> > Bowman
> arqueiro
> 
> > Longbowman
> arqueiro de arco longo, ou algo así
> 
> > Master Bowman
> mestre arqueiro
> 
> > Spearman
> lanceiro
> 
> > Javelineer
> lanzador de xavelina
Si, vai ser mellor ca o de "xavelineiro".
> 
> > Pikeman
> piqueiro
> 
> > Halberdier
> alabardeiro
> 
> > Swordsman
> espadachin
> 
> > Royal Guard
> garda real
> 
> > Ruffian
> rufián
> 
> > Footpad
> bandoleiro
> 
> > Outlaw
> proscrito
> 
> > Fugitive
> fuxitivo
> 
> > Thug
> vándalo
> 
> > Bandit
> bandido
> 
> > Highwayman
> salteador [de camiños]
Asaltador?
> 
> > Sergeant
> sarxento
> 
> > Lieutenant
> tenente
> 
> > General
> xeneral
> 
> > Grand Marshal
> gran mariscal
Os marchals que son? Coma validos?
> 
> > Thief
> ladrón
> 
> > Rogue
> picaro
> 
> > Assassin
> asasino
> 
> > Woodsman
> leñador
rebelde do bosque (home do bosque sóame cutre)
> 
> > Poacher
> furtivo
> 
> > Trapper
> trampeiro??
> 
> > Huntsman
> cazador de homes???? A alguén se lle ocorre algo mellor??
Emboscador, secuestrador (este último dame noxo, pero por propor...)
> 
> > Ranger
> gardabosques???
--a min gústame
> 
> > Human Commander <--Under the Burning Suns
> comandante humano
> 
> > Dismounted Commander <--The South Guard
> comandante desmontado
Comandante a pé
> 
> > Infantry Lieutenant <--The South Guard
> tenente de infanteria
> 
> > Infantry Commander <--The South Guard
> comandante de infanteria
> 
> > Junior Commander <--The South Guard
> comandante xove
> 
> > Horseman Commander <--The South Guard
> comandante de homes a cabalo
> 
> > Mounted General <--The South Guard
> xeneral montado
Xeneral a cabalo
> 
> > Noble Youth <--The Rise of Wesnoth
> nobre xove
> 
> > Noble Fighter <--The Rise of Wesnoth
> nobre loitador
> 
> > Noble Commander <--The Rise of Wesnoth
> nobre comandante
> 
> > Noble Lord <--The Rise of Wesnoth
> señor nobre
> 
> > Warrior King <--The Rise of Wesnoth
> rei guerreiro
> 
> > Wesfolk Outcast <--The Rise of Wesnoth
> paria de wesfolk
> 
> > Wesfolk Lady <--The Rise of Wesnoth
> dama de wesfolk
> 
> > Wesfolk Leader <--The Rise of Wesnoth
> lider de wesfolk
> 
> > Dark Queen <--Heir to the Throne
> raiña escura
> 
> > Elder Mage <--Heir to the Throne
> mago vello
Mago ancián
> 
> > Fighter <--Heir to the Throne
> loitador
> 
> > Commander <--Heir to the Throne
> comandante
> 
> > Lord <--Heir to the Throne
> señor
> 
> > Injured Sergeant <--Heir to the Throne
> sarxento ferido
> 
> > Princess <--Heir to the Throne
> princesa
> 
> > Battle Princess <--Heir to the Throne
> princesa guerreira
> 
> > Mounted Fighter <--The Eastern Invasion
> loitador 
loitador a cabalo
> 
> > Mounted Warrior <--The Eastern Invasion
> guerreiro montado
guerreiro a cabalo
> 
> > Horse Lord <--The Eastern Invasion
> señor dos cabalos
> 
> > Apprentice Mage <--Descent Into Darkness
> aprendiz de mago
> 
> > Apprentice Necromancer <--Descent Into Darkness
> aprendiz de nigromante
> 
> > Dark Mage <--Descent Into Darkness
> mago escuro
> 
> > Frontier Baroness <--Descent Into Darkness
> baronesa da fronteira
> 
> > Dark Sorcerer <--Liberty
> feiticeiro escuro
> 
> > Village Elder <--Liberty
> labrego vello, ou vilán vello
Ancián da vila
> 
> > Senior Village Elder <--Liberty
Sabio da vila (se supón que é máis vello ca o anterior)
> > Peasant Hunter <--Liberty
> labrego cazador
> 
> > Peasant Trapper <--Liberty
> labrego trampeiro
> 
> > Peasant Huntsman <--Liberty
> > Peasant Youth <--Liberty
> labrego xove
rapaz labrego?
> 
> > Watchman <--Liberty
> vixia
> 
> > Borderer <--Liberty
> Os que viven na fronteira teñen algún apelativo particular???
--Non que eu saiba.
> 
> >
> >
> > Ata logo,
> >             Leandro Regueiro
> >

Responderlle a