2008/7/8 Javier Pico <fjpa.fazo...@gmail.com>:
>>
>> > Cavalryman
>>
>> > Cavalier
>> Como vedes temos problemas cas unidades a cabalo. Como demo traducimos
>> cavalier e cavalryman se xa estamos usando tódalas posibles
>> traducións. Ideas??????
>
> Supoño que os termos [knight, cavalier, cavalryman] serán sinónimos, pero
> que prentenderán usalos para diferenciar en algo a esas unidades.
>
> Cavalry é cabalería, polo que eu deduzo que o "Cavalryman" é un membro
> oficial dese grupo militar. Poderíase traducir por "montado" [non estou
> seguro que ese termo exista en galego] seguindo a liña dos "policías
> montados".
>
> Por outro lado "Cavalier" procede do francés "chevalier" (que significa
> cabaleiro), pero foi empregado orixinalmente para referirse a membros da
> nobreza seguidores de Carlos I [
> http://es.wikipedia.org/wiki/Cavalier_(apodo) ]. Non estou seguro que esa
> acepción se preste moito en este contexto.
>
> Isto deixa a "Knight" e "Cavalier" como "cabaleiro", pero existe un sinónimo
> de cabaleiro (que monta a cabalo) que é "Xinete" [anque entón entraría un
> novo termo en xogo: "Rider"].
>
> Deixando a un lado este último problema, eu proporía algo como o que segue:
>
> Cavalryman: "montado".
> Cavalier: "cabaleiro" [por se existise algún matiz de nobreza]
> Knight: "xinete" [anque non me gusta demasiado: a falta de algo mellor].
>
> ¿Propostas?

O de montado é unha opción extrema, pero tampouco é que nos queden
moitas outras opcións. Supoño que home montado queda mellor. Propoño
cambiar cavalier=xinete e knight=cabaleiro. En realidade para isto hai
que facer unha lista das unidades a caballo e discutir sobre ela (a
lista digo). Así que aqui tedes a lista:

> Cavalryman
home montado

> Dragoon
dragón

> Cavalier
xinete??? suponse que é a evolución de dragoon que á súa vez o é de
cavalryman... así que, "gran xinete"???

> Horseman
home a cabalo

> Knight
cabaleiro

> Grand Knight
gran cabaleiro

> Paladin
paladin queda perfecto

> Lancer
xustador quedalle perfecto

> Dismounted Commander <--The South Guard
comandante desmontado

> Horseman Commander <--The South Guard
comandante de homes a cabalo

> Mounted General <--The South Guard
xeneral montado

> Mounted Fighter <--The Eastern Invasion
loitador montado

> Mounted Warrior <--The Eastern Invasion
guerreiro montado

> Horse Lord <--The Eastern Invasion
señor dos cabalosAta logo,
           Leandro Regueiro

Responderlle a