O Mar, 15-07-2008 ás 17:21 +0200, Javier Pico escribiu:
> 
> 
> On Tue, Jul 15, 2008 at 5:01 PM, Leandro Regueiro
> <leandro.regue...@gmail.com> wrote:
>     Respondo sobre esta mensaxe xa que parece que é a que máis
>     cousas por
>     responder ten. Respecto ó das unidades a cabalo, xa creara
>     unha
>     mensaxe con tódalas unidades humanas a cabalo, que é coas que
>     hai
>     problema. Por outra parte, verei de ir fixando máis nomes de
>     unidades,
>     e subindo os cambios ó svn, e de paso xuntarei aquelas
>     unidades nas
>     que ainda non se decidiu nada e intentarei facer unha sintese
>     das
>     traducións propostas...
>     
>     >> > Dark Adept
>     >> Adepto Escuro, bruxo, meigo
>     > --Pero o escuro en minúscula, non?
>     
>     
>     Xa, pero cal opción escollemos das tres???
A min "Adepto escuro" paréceme ben. Sóame coma se o bruxo en cuestión se
pasase ao lado escuro e quedase enganchado. Non sei, sóame moi ben :-)
>     
>     
>     >> > Lich
>     >> liche
>     
>     O dito, o único que queda é poñer liche, xa que non hai
>     tradución
>     posible, ou polo menos eu non atopei ningunha, FIXADO a non
>     ser que
>     alguén diga unha tradución mellor.
> 
> Por aí vin algún que outro significado de "lich". A maioría fai
> referencia un corpo ["cadáver" en castelán]. Na mitoloxía fantástica
> comezouse a empregar para denominar a aqueles corpos non soterrados
> "http://en.wikipedia.org/wiki/Lich";.
> 
> Agora mesmo teño a dúbida de como se traduce "cadaver", pero sería
> unha opción.

Eu o vira traducido así nalgures, pero xa non recordo onde. O caso é que
non se trataría dun simple cadáver, senon dalgo máis. Aí o problema á
hora de traducir ou non traducir o termo.
> 
>     
>     
>     >> > Heavy Infantryman
>     >> infanteria pesada
>     
>     Tedes razón. Eu case votaria por infante e a rañala...
Pois infante entón.
>     
>     >> > Shock Trooper
>     >> tropa de choque
>     
>     
>     O de tropa de choque non me convence moito. Outra idea??
> 
> [Wordreference.com:
> http://www.wordreference.com/es/translation.asp?tranword=trooper]
> 
> New Pocket Oxford Spanish Dictionary © 2005 Oxford University Press:
> trooper /'tru:pər /|| /'tru:pə(r)/ sustantivo 
>   a. (cavalryman) soldado m de caballería
>   a. (state police officer) (AmE) agente mf
> ¿Axente de Choque? ¿Soldado de Choque?

Home, non me disgustaba tropa, pero soldado váleme. E isto nos deu algo
novo. Outra unidade a cabalo :-) ("soldado de cabalería")
> 
> 
>     
>     
>     >> > Iron Mauler
>     >> mauler é alguén que fire. Ideas??
>     > --E "maulas" o ferido ;-) Que fire con ferro... Ferreiro
>     non... Dame que
>     > imos necesitar dunha tradución máis distinta á orixinal.
>     
>     
>     Xa, vaille haber que dar voltas.
>     
>     
>     >> > Mage of Light
>     >> mago de luz
>     > Mago da luz?
>     
>     
>     Eu prefiro mago de luz.
>     
>     
>     >> > Javelineer
>     >> lanzador de xavelina
>     > Si, vai ser mellor ca o de "xavelineiro".
>     
>     
>     Xavelineiro ten boa pinta, pero non atopei ningunha
>     referencia.
>     
>     
>     >> > Highwayman
>     >> salteador [de camiños]
>     > Asaltador?
>     
>     
>     Salteador ben no digalego, e ten boa pinta, así que voto por
>     el.
>     
>     
>     >> > Grand Marshal
>     >> gran mariscal
>     > Os marchals que son? Coma validos?
>     
>     
>     Os mariscais son coma xenerais ou así.
>     
>     
>     >> > Woodsman
>     >> leñador
>     > rebelde do bosque (home do bosque sóame cutre)
>     
>     
>     Penso que a idea é a de leñador, ainda que as outras opcións
>     tamén son
>     aceptables...
>     
> 
> [Wordreference.com:
> http://www.wordreference.com/es/translation.asp?tranword=woodsman]
> 
> 
> From the WordReference Supplement © 2007 WordReference.com: 
> woodsman:
> woodsman
> 
> 
> nm
> leñador
Dacordo logo
> 
> 
>     
>     
>     >> > Huntsman
>     >> cazador de homes???? A alguén se lle ocorre algo mellor??
>     > Emboscador, secuestrador (este último dame noxo, pero por
>     propor...)
>     
>     
>     Emboscador xa está moi visto, , secuestrador estaria ben.
>     Propoñedes
>     cazador, pero embaixo aparecen dúas unidades chamadas "peasant
>     hunter"
>     e "peasant huntsman", así que prefiro que haxa algo de
>     consistencia. O
>     de secuestrador sería unha tradución aceptable. Eu penso máis
>     na idea
>     dos cazarrecompensas, alguén que persigue persoas, por unha
>     razón ou
>     outra. Máis ideas???
>     
>     
> 
> Vexo que non callou a proposta de traducilo por "cazador".

A min cazador tampouco me convence. O concepto debe ser o de
"cazahomes" (soa ridículo pero hai que o traduciu directamente así,
noutro xogo). Cazarecompensas gústame. Porque precisamente é o concepto
de quen mata ou secuestra persoas para conseguir cartos (non o fai de
balde!)
> 
>     
>     >> > Ranger
>     >> gardabosques???
>     > --a min gústame
>     
>     
>     FIXADO logo
>     
>     >> > Human Commander <--Under the Burning Suns
>     >> comandante humano
>     >>
>     >> > Dismounted Commander <--The South Guard
>     >> comandante desmontado
>     > Comandante a pé
>     
>     
>     FIXADO
>     
>     
>     >> > Junior Commander <--The South Guard
>     >> comandante xove
>     
>     
>     Eu puxen xove guiándome pola descrición que dan desta unidade
>     ó
>     comezar a campaña.
>     
>     >> > Horseman Commander <--The South Guard
>     >> comandante de homes a cabalo
>     
>     
>     Tedes razón, terian posto horsemen se se referira a elo. Pero
>     por
>     outra parte teño visto cada barbaridade escrita por algúns dos
>     desenvolvedores... Penso que ainda que non se axuste
>     totalmente, a
>     tradución é o que realmente o desenvolvedor queria expresar :)
Coincido
>     
>     >> > Mounted General <--The South Guard
>     >> xeneral montado
>     > Xeneral a cabalo
>     
>     
>     FIXADO logo
>     
>     
>     >> > Elder Mage <--Heir to the Throne
>     >> mago vello
>     > Mago ancián
>     
>     
>     Eu usei vello porque para outras unidades usaban "ancient"
>     coma algo
>     máis vello ca "elder", así que traducin o primeiro coma ancián
>     e o
>     segundo coma vello. Prefiro manter esta distinción ainda que a
>     tradución lle quede caralluda.

Nos casos en que haxa os dous (elder e ancient), está claro que tes
razón. Mais nos outros, aínda que polo de agora paréceme ben deixalo,
que non está mal para anda, estaría ben plantexarse o de poñer ancián
cando soe mellor. 
>     
>     
>     >> > Mounted Fighter <--The Eastern Invasion
>     >> loitador
>     > loitador a cabalo
>     
>     
>     FIXADO logo
>     
>     >>
>     >> > Mounted Warrior <--The Eastern Invasion
>     >> guerreiro montado
>     > guerreiro a cabalo
>     
>     
>     FIXADO logo
>     
>     
>     >> > Apprentice Mage <--Descent Into Darkness
>     >> aprendiz de mago
>     
>     
>     Eu penso que queda mellor aprendiz de mago...
>     
>     >> > Apprentice Necromancer <--Descent Into Darkness
>     >> aprendiz de nigromante
>     
>     
>     O mesmo de enriba...
>     
>     
>     >> > Village Elder <--Liberty
>     >> labrego vello, ou vilán vello
>     > Ancián da vila
>     
>     
>     Xa dixen enriba que prefiro ancián coma tradución para
>     ancient... se
>     non tedes problema poñemos labrego vello
>     
>     >> > Senior Village Elder <--Liberty
>     > Sabio da vila (se supón que é máis vello ca o anterior)
>     
>     
>     O de sabio queda ben. Aquí supoño que é onde quedaria ben
>     ancián en
>     contraposición a vello...

Si, habería que pór ancián.
>     
>     
>     >> > Peasant Hunter <--Liberty
>     >> > Peasant Huntsman <--Liberty
>     
>     
>     
>     >> > Peasant Youth <--Liberty
>     >> labrego xove
>     > rapaz labrego?
>     
>     
>     Prefiro o de labrego xove...
>     
>     >> > Borderer <--Liberty
>     >> Os que viven na fronteira teñen algún apelativo
>     particular???
>     > --Non que eu saiba.
>     
>     
>     Aquí vai haber que inventar algo. Fronteirizo non ven ben. Un
>     borderer
>     é unha persoa que vive nas fronteiras de Wesnoth.
>     
>     Ata logo,
>               Leandro Regueiro
> 
> 

Responderlle a