No VOLGA (http://www.realacademiagalega.org/volga/) aparece:

turno > incorrecto {sinónimos: quenda > vez}

Na edición das Normas de Cumio amplian a entrada:

turnar* > roldar
turno a favor/en contra* > rolda a favor/en contra
turno* > quenda, rolda, serie, orde, vez

Non podo confirmar o significado que Marce dá para turno, non sei se é un 
castelanismo ou variedade dialectal. Nesta zona non se emprega "turno", dise 
ás veces "quenda" pero sobre de todo "vez" (incluso lle sinto" vegadas" a 
algunha xente maior, coma meu avó); "turno" aquí parece asimilado do castelán. 
Só dicir que co significado que da Marce así aparece no estraviz e igualmente 
se recolle para o portugués, lixeiramente similar: 

PRIMBERAM: {  http://www.priberam.pt/dlpo/dlpo.aspx }

turno
do Lat. tornu < Gr. tórnos, torno
s. m., cada um dos grupos de indivíduos que se revezam em certos actos;
turma; ordem, vez.

Saúdos!

Responderlle a