O Martes 25 Novembro 2008 21:14, mvillarino escribiu:
> <Documento_TBX> = type, xml:lang, <Cabezallo>, <Corpo>
>    <Corpo> = {<termEntry>}
>        <termEntry> = id, [<descrip> | <descripGrp> | <admin> | 
> <adminGrp> | <transacGrp> | <note> | <ref> | <xref>], {<langSet>}
>            <langSet> = id, xml:lang, [<descrip> | <descripGrp> | 
> <admin> | <adminGrp> |<transacGrp> | <note> | <ref> | <xref>], {<tig> | 
> <ntig>}
>                <ntig> = id, <termGrp>, [<descrip> | 
> <descripGrp> | <admin> | <adminGrp> |<transacGrp> | <note> | <ref> | <xref>]
>                <tig> = id, <term>, [<termNote>], [<admin> | 
> <admingGrp> | <transacGrp> | <note> | <ref> | <xref>]
>                    <termGrp> = id, <term>, [<termNote> | 
> <termNoteGrp>], [<termCompList>]
>                    <termNote> = id, xml:lang, type, 
> target, datatype, "texto"
>                    <term> = id, "texto"
> [...]
> Como vai longo, sigo en mensaxe filla
>
Seguimos logo.

Cal sería entón a estrutura "chachi" para unha termEntry?
Na <termEntry>, os typos da <descrip> válidos son:
                (para expresar propriedades e descricións de 
conceitos)
                audio
                *definition
                example
                *explanation
                figure
                otherBinaryData
                table
                video
                (para relacións entre conceitos)
                todos os de 9.3.2 da especificación. Case 
mellor deixalo estar.
                (propriedades e descricións de termos)
                reliabilityCode (ollo, ver a lista de 
posibilidades na especificación:un número do 1 ao 10 
                (subconxuntos)
                *subjectField
--con (*) sinalo os que considero debe(mos) empregar.              
Para cada <langSet>, ou nalgún <langSet> das distintas <termEntry>, pode ser 
interesante empregar un campo <admin>,
cos tipos:
            applicationSubset (e.g. Kword ou kate)
            projectSubset (e.g. KDE ou GNOME)
Agora habería que escoller se empregar, dentro da langSet:
            a) <ntig><termGrp><term></term>/<termGrp></ntig>, como 
no lokalize, ou
            b) <tig><term></tig></term>
            Penso que debería consultar con Shafforo a ver porque 
escolleu a) para o lokalise.
En calquera caso, a pode incluirse unha <termNote> para o <term>, como no 
exemplo do final, pode levar anexo cousas como (poden ser intersantes):
    <admin> dos tipos: conceptOrigin, e as xa vistas
    <descrip> " "  : context, characteristic, explanation
    <termNote>   : etymology, grammaticalGender, grammaticalNumber, 
partOfSpeech, termType (dunha listaxe de escollas),

As demais cousas, en ppio, seguramente non as precisemos para un dicionario 
multilingüe básico.(1)

E con iso, axeitadamente metido nunha base de datos con opción a obtención dos 
resultados mediante xml-rpc, e unha interface para engadir entradas (mesmo 
através da CATT), estaría listo.

Se che parece ben, perguntolle iso a Shafforo.

(1) Si, por que limitalo ao par inglés-galego, cando pode ser: área do 
coñecimento, definición, inglés, galego, catalán, portugués etc. ?
-- 
Best regards,
MV

        <langSet xml:lang="en">
          <ntig>
            <termGrp>
              <term>authentication</term>
              <termNote type="partOfSpeech">noun</termNote>
            </termGrp>
            <descrip type="context">.</descrip>
          </ntig>
        </langSet>
        <langSet xml:lang="ru">
          <ntig>
            <termGrp>
              <term>подтверждение подлинности</term>
              <termNote type="partOfSpeech">сущ.</termNote>
            </termGrp>
          </ntig>
        </langSet>
      </termEntry>

Responderlle a