>> Como vai longo, sigo en mensaxe filla

Non me parece raro que che saia unha mensaxe longa se nos pós aqui
todo o maldito estándar TBX reducido e resumido. Nunha crin que un
texto me puidera facer doer máis a cabeza ca un estándar da ISO, pero
Marce acaba de conseguilo.


> Cal sería entón a estrutura "chachi" para unha termEntry?
> Na <termEntry>, os typos da <descrip> válidos son:
>                (para expresar propriedades e descricións de 
> conceitos)
>                audio
>                *definition
>                example
>                *explanation
>                figure
>                otherBinaryData
>                table
>                video
>                (para relacións entre conceitos)
>                todos os de 9.3.2 da especificación. Case 
> mellor deixalo estar.
>                (propriedades e descricións de termos)
>                reliabilityCode (ollo, ver a lista de 
> posibilidades na especificación:un número do 1 ao 10
>                (subconxuntos)
>                *subjectField
> --con (*) sinalo os que considero debe(mos) empregar.

Pon o que consideras que debemos usar e punto. Que o 95% do estándar
non o imos usar para nada.

> Para cada <langSet>, ou nalgún <langSet> das distintas <termEntry>, pode ser 
> interesante empregar un campo <admin>,
> cos tipos:
>            applicationSubset (e.g. Kword ou kate)
>            projectSubset (e.g. KDE ou GNOME)
> Agora habería que escoller se empregar, dentro da langSet:
>            a) <ntig><termGrp><term></term>/<termGrp></ntig>, como 
> no lokalize, ou
>            b) <tig><term></tig></term>
>            Penso que debería consultar con Shafforo a ver porque 
> escolleu a) para o lokalise.

Non sei quen é Shafforo, pero en canto teña tempo heille preguntar a
Nuno que opción vai escoller, ainda que seguramente escolla a a), que
é a que a nós non nos interesa para nada, xa que o seu sistema e para
terminoloxia profesional.

> En calquera caso, a pode incluirse unha <termNote> para o <term>, como no 
> exemplo do final, pode levar anexo cousas como (poden ser intersantes):
>    <admin> dos tipos: conceptOrigin, e as xa vistas
>    <descrip> " "  : context, characteristic, explanation
>    <termNote>   : etymology, grammaticalGender, grammaticalNumber, 
> partOfSpeech, termType (dunha listaxe de escollas),
>
> As demais cousas, en ppio, seguramente non as precisemos para un dicionario 
> multilingüe básico.(1)

Polo de agora só usamos un glosario inglés-galego, é que tes pensado
incluir outros idiomas tamén?

> E con iso, axeitadamente metido nunha base de datos con opción a obtención 
> dos resultados mediante xml-rpc, e unha interface para engadir entradas 
> (mesmo através da CATT), estaría listo.

Xa lle enviei unha mensaxe a Nuno sobre este tema.

> Se che parece ben, perguntolle iso a Shafforo.

Pregunta, pregunta.

> (1) Si, por que limitalo ao par inglés-galego, cando pode ser: área do 
> coñecimento, definición, inglés, galego, catalán, portugués etc. ?
> --
> Best regards,
> MV
>
>        <langSet xml:lang="en">
>          <ntig>
>            <termGrp>
>              <term>authentication</term>
>              <termNote type="partOfSpeech">noun</termNote>
>            </termGrp>
>            <descrip type="context">.</descrip>
>          </ntig>
>        </langSet>
>        <langSet xml:lang="ru">
>          <ntig>
>            <termGrp>
>              <term>подтверждение подлинности</term>
>              <termNote type="partOfSpeech">сущ.</termNote>
>            </termGrp>
>          </ntig>
>        </langSet>
>      </termEntry>

Eu xa digo que os rusos non o fixeron ben de todo, creo eu.

A ver se remato de intentar sintetizar os usos que vin no noso
glosario da wiki. Asi poderiamos xa discutir que é o que desbotamos e
mailo que non.

Ata logo,
          Leandro Regueiro

Responderlle a