>>> (non copies o TBX dos rusos que está mal!):
>>> En que?
>>
>> Para empezar en que traduciron o "noun" de partOfSpeech ó ruso.
>
> <termNoteSpec name="partOfSpeech" datcatId="ISO12620A-020201">
> <contents datatype="plainText" forTermComp="yes"/>
> </termNoteSpec>
> Aínda que no TBX-Basic os valores si están restrinxidos a unha lista de
> opcións dada, no XCS xeral que aparece na especificación non di nada diso, o
> motivo:
> «Data-categories that are not constrained to a picklist in the TBX default
> «XCS can be constrained to a picklist in a user-group subset XCS (see 12.1
> «General information about TMLs). One obvious candidate for a user-group
> «picklist is partOfSpeech, which for many languages can have standardized
> «values.»

Recoñezo que me cazaches (iso se realmente non inventaches ti todo
iso, heino comprobar). Por outra parte supoño que non negarás que o
uso dunha "picklist" (algo que teremos que meter no glosario :)) é moi
aconsellable.

>> Por outra banda temos o de poñer varios langSet do mesmo idioma dentro do
>> mesmo termEntry (fixérono tanto co inglés coma co ruso), o que non
>> estou seguro de que estea permitido...
> <!ELEMENT termEntry ((%auxInfo;),(langSet+)) >
> <!ATTLIST termEntry  id   ID #IMPLIED >
>
> A non ser que me engane, ese (langSet)+ indica que un termEntry deve ter polo
> menos un langSet. Non atopo onde diga que todas as langSet dun termEntry
> deban ter diferentes xml:lang

Um, pode ser. Pero tampouco ten sentido ter un langSet por cada termo
(tradución), xa que ademais de complicar todo bastante, fai que sexa
menos comprensible e que ocupe máis.

>> >> Por outra banda vexo que todos parecen ter a teima de querer usar
>> Pero esa información realmente non nos fai falta para nada.
> Supoño que será por evitar problemas no futuro

Vale. Pero se realmente facemos ben o traballo agora non haberia por
que ter problemas en ningún futuro (agás un improbable futuro
apocaliptico).

>> Respondeu Sharostoff sobre por que escolleu <ntig>?
> Non, aínda non lle escrebín.

Xa me tardas :)

>> Non, no open-tran só escolles un idioma xa que presupón que o idioma
>> de orixe é o inglés.
> Iso era antes (hai moito), agora podes escoller a lingua de orixe e de
> partida. Simplesmente, por omisión está escollido o inglés como orixe.

Creo que non me fixara.

> E xa postos, e non sería mellor colaborar con Nuno Veloso ?

Eu xa estou a elo. De feito debe estar ata os collóns das
recomendacións (lease recriminacións) que lle levo facendo estes días.
Supoño que unha boa idea, se non te queres poñer a picarlle código,
seria probarlle o sistema de probas que ten, para darlle consellos. O
sitio de probas está en http://eremita.di.uminho.pt/terminologia/

Ata logo,
         Leandro Regueiro

Responderlle a