2009/1/2 Miguel Branco <bandu...@gmail.com>:
>
> Para o que será KDE 4.2. xa revisei parcialmente KOffice, totalmente KDEPIM e
> KDEPIMLIM, parte de KDENETWORK e parte de KDEBASE. Esta revisión limítase de
> momento ó aspecto ortográfico e algúnha cuestión de coherencia na escolla dos
> termos.

Chachi!
Estes días estou a ler cousas relativas ao QA na tradución, entre
outras unha que hai en
http://developers.sun.com/global/technology/translation/downloads/Translation_QA_Template_Doc.zip
e un documento chamado "lisa best practice guide: quality assurance -
the client perspective"

para facerme unha idea de por onde van os tiros. Cando teña algo claro
xa o porei nunha bitácora ou así.

> En serio, con este 'informe' só pretende deixar constancia do que hai, non
> pretendo acusar a ninguén.

Fun eu.

> Tede en conta que unha parte siginifativa da tradución de KDE debeu quedar
> intacta dende antes do 2003 e foi tocada por múltiples persoas con diferentes
> estilos e usos de diferentes normativas.

Até que chegaron kde4 e un tocapelotas chamado m***e v*******o, que
máis ou menos foi revisando, corrixindo cousas. As diferenzas na norma
tamén son culpa miña, pero o estilo, excepto kdepim, koffice e esas
cousas nas que andades penso que o deixei bastante uniforme.

> *calqueira > calquera
> *calquer > calquera
Vaia, pensaba que trocara todo por calquera hai un mes ou así, podes
confirmarme que estás contra a ultimísima HEAD?

> *armacenamento  > almacén
aparece no irindo: almacenamento

> *filtraxe > filtrado
ou filtración?

> *iten/ item > obxecto, elemento [7]
> [7] Estranxeirismo innecesario xa que dispoñemos de 'obxecto', 'elemento',
> 'artigo', 'unidade'... Existe no portugués mais coma adverbio  coma nome,
> porén cun significado diferente.
"Item" é palabra latina, e cultismo. Aparece no irindo (e no
estraviz), tanto como substantivo como adverbio.

> *listaxe > lista
Causa?

> *mantenedor > mantedor [8]
> [8] pois ven do verbo 'manter' non *mantener
Mira o dicionario: mantenedor é palabra galega, no irindo sinónimo de
mantedor, e no estraviz algo levemente diferente e máis adaptado ao
significado.

> *propriedades > propiedades
cachis, e non a podíamos deixar para outra volta?

> *secretismo > segredo
> *segredo vs. secreto [9]
> [9] segredo e máis secreto, nome e adxectivo respectivamente. As tradución
> téñense que reflicitir esta diferencia. Ollo, nos programas de cifrado.
Perdinme. Preciso máis explicacións.

> *bon > bon
Perfeito, afórrome trocar (esta si que me doería)


> *antever > previsualizar [16]
> [16] Nin antever nin previsulizar son recollidos polo VOLGa mai si visualizar.
> Entendo que o mais correcto é previsualizar.
O de "antever" tamén fun eu. Evidentemente, para min é máis correcto
antever. Pero tampouco teño nada que obxectar a que o troques.

> *carregar > cargar
Ollo, onde sexa lusismo debes trocalo por premer.

> *cercionar > asegurar/ verificar / comprobar
vaia, pensaba que as quitara todas

> *(des)conetar > (des) conectar
Separado?

> *deshabilitar > desactivar
E por que?

> *Fechar > pechar
nota: non é que fechar non sexa palabra galega, suponse que é por unha
pura cuestión de consistencia, non?

> *habilitar > activar
E por que?

> *partillar > debullar (cast. desgranar)
compartir

> *presionar > premer
ollo! o que fai presión presiona

> *respostada > respondida
> *respostar > responder
a non ser que o faga coma min: con malas maneiras

> *revocar > anulación, cancelación [15]
revogar

>[...]
Por abreviar: en correccións ortotipográficas e gramaticais fai como
consideres oportuno, excepto mudar o modelo de lingua empregado no
ficheiro. Se a modificación é máis a nível lexema, consulta.

Responderlle a