O Venres 02 Xaneiro 2009 19:05, Miguel Branco escribiu:
> # ARTIGOS E PRONOMES
> cal, cais > cal, cales

feito (sen entregar aínda)
-- 
Best regards,
MV

Attachment: pgpnKp8X2ieYL.pgp
Description: PGP signature

Responderlle a