>>> > *caché > cache [5]
>>
>> Por que razón non leva til no final se ten o acento na última sílaba e
>> remata en vogal?
> debería, por iso na nota [5] expresei as miñas reservas acerca desta
> corrección. O corrector 'caché' non o colle pero si 'cache' e non vin en
> ningún dicionario recollido 'caché' senón cache co que marcado coma
> barbarismo. Iso si, a norma recolle que os barbarismos se acentúan (vd. a
> norma para máis detalle, apartado. 2.6)

Será o mesmo caso que elite?

>> > *axir
>> Que demo é isto?
> eu tampouco teño nin idea, que mo expliquen!!. creo que é un lusismo collido
> de 'agir'

Como xa dixen, axir é unha que se me pasou cando transliteraba desde o
portugués, e significa reaccionar quimicamente, entre outras cousas.

>> > *inicialización > inicio/arrinque [14]
> vamos, que creo que o usuario lle dá igual que signifique en 'initilise' en
> programación e cando arrinca un programa creo que prefire ver 'iniciar o
> programa', pois iso é o que quere facer.
mmmm, vale, pero debemos procurar un vocábulo para (/ ter coidado con)
a acción de "devolver un programa á configuración predeterminada", e
non empregar a palabra iniciar para cousas que queirar dicir comezar a
facer algo.

>> > *invertir > inverter
>> Cando non é investir.
> non. iso é facer un investimento (ollo, e non ,cast., 'inversión'), de
> investir.
Si. cando aparece o castelanismo invertir*, pode ter que corrixirse
tanto a inverter como a investir, segundo o significado orixinario no
inglés.

>> > *voltar > volver
>> E voltar xa non se acepta??
> non

Fagamos campaña a prol de voltar!

>> >>> *filtraxe > filtrado
>> >> ou filtración?
>> Eu penso que mellor usar sempre filtración.
>
> home aquí igual Méixome nos pode ilustrar cos substantivos rematados en -axe,
> pero penso que é un sufixo de uso --limitado-- no galego, a casos como
> homenaxe, liñaxe, viaxe...

@MEIXOME: que dis?

Responderlle a