> Non me acaba de convencer o de chintófano... Unha liña de manual... por
> exemplo, "gtk é un conxunto de chintófanos"... soa raro, alomenos para min.
>
> Aclaro que a discusión está na traducción para o termo referido ao ámbito
> da programación. No resto, é obtar por algunha das solucións posibles, e
> tamén aposto por "trebello". É máis, poderiamos usar trebello para tódolos
> usos (incluíndo a definición de plasmoide como trebello de KDE4 con
> Plasma).

Ídem.

Responderlle a