> Comentar que eu uso blogue e váleme calquera que se adapte ao galego
> (blog non o fai), como bitácora a cal penso que poida que sexa a máis
> aconsellada.

Ídem

Responderlle a