Como traduciriades blockquote?
bloque de cita?
cita?

Mirei bloque e non sei se realmente bloque serve
http://www.digalego.com/diccionario/html/index.php?op=ver&id=9894&opcion=entrada

O texto refirese a un engadido wisiwig para o joomla. Penso que o que fai internamente é por as etiquetas <bockquote>...</bockquote> ao texto seleccionado.

Insert blockquote tags around the highlighted text.

Insire unha etiqueta de cita arredor do texto resaltado (seleccionado?).

Algunha suxestión?

Responderlle a