> Alguén terá que ir tomando ordenando as decisións, ou como se fai?

Certamente: Por que non crear unha comisión/area/departamento
permanente de "sistemas", que sexan quen se ocupe da toma última de
decicións e do "deployment" (tras _breves_ consultas, claro)

De estar de acordo, propoño como membros dese grupo a aqueles que:
a) Teñan zulo onde aloxar unha máquina ou espazo para un servidor
virtual, ou en xeral, o que se considere "hardware2.
b) Teñan coñecementos e experiencia para poder administrar eses recursos.


=E a ser posíbel, que para as súas comunicacións etiqueten como
[Sistemas|Servidor|Infraestruturas] as mensaxes, para evitar(me)
lelas, porque eu non teño nin flores do tema.

Responderlle a