>> Alguén terá que ir tomando ordenando as decisións, ou como se fai?
>
> Certamente: Por que non crear unha comisión/area/departamento
> permanente de "sistemas", que sexan quen se ocupe da toma última de
> decicións e do "deployment" (tras _breves_ consultas, claro)
>
> De estar de acordo, propoño como membros dese grupo a aqueles que:
> a) Teñan zulo onde aloxar unha máquina ou espazo para un servidor
> virtual, ou en xeral, o que se considere "hardware2.
> b) Teñan coñecementos e experiencia para poder administrar eses recursos.
>
>
> =E a ser posíbel, que para as súas comunicacións etiqueten como
> [Sistemas|Servidor|Infraestruturas] as mensaxes, para evitar(me)
> lelas, porque eu non teño nin flores do tema.

+1 a todo isto

Responderlle a