mvillarino escreveu:
2009/11/18 Leandro Regueiro <leandro.regue...@gmail.com>:
2009/11/17 Antón Méixome <cert...@certima.net>:
E ademais de todo isto hai algunha outra razón pola que non usar fragmento?

Pois unha: se miras no digalego, verás que indica que a versión
inglesa de «fragmento» é "fragment", logo pode dársenos dun xeito máis
que sinxelo o problema de ter que empregar un mesmo significante con
polisemia (parte de... + o que sexa a definición de snippet), o que
non é moi recomendábel.


a traduçom de "snippet" como "(pequeno) fragmento" sim se pode encontrar noutras fontes: http://www.thefreedictionary.com/snippet (ver o tesauro e as traduçons a outros idiomas no fim da entrada)
snippet [ˈsnɪpɪt] n a small scrap or fragment
Por outra parte, nom semelha ser argot, como uso informal regista-se:
Informal A small or mischievous person.

<<attachment: gonzalo.vcf>>

Responderlle a