2009/11/18 Antón Méixome <cert...@certima.net>:
> Tamén entran en xogo a tradución de chunk e slice, tamén traducidas como
> anaco, fragmento, segmento, sección

Vaia! Entón temos:

    chunk  slice  segment fragment    snippet
fragmento    x    0    0    x    x
retallo 0    0    0    0    0
anaco  x    0    0    x    0
pedaço x    0    0    x    0
sección 0    x    0    0    0
segmento    0    x    x    0    0
secuencia    0    x    0    0    0
sector 0    0    x    0    0
cacho  0    0    0    0    0

    chunk  slice  segment fragment    snippet
fragmento    0    0    0    x    0
retallo 0    0    0    0    0
anaco  x    0    0    0    0
pedaço x    0    0    0    0
sección 0    x    0    0    0
segmento    0    0    x    0    0
secuencia    0    0    0    0    0
sector 0    0    0    0    0
cacho  0    0    0    0    X  (?)

Responderlle a