2009/11/17 Antón Méixome <cert...@certima.net>:
> Si Adrián para min en resumo, toda a discusión resúmese no seguinte
>
> snippet é un termo ou é argot ?
>
> Se é un termo temos que ter unha tradución exacta, especializada.
> Se é argot entón podemos optar por uha aproximación xenérica (fragmento) ou
> por deixalo sen traducir.

E ademais de todo isto hai algunha outra razón pola que non usar fragmento?

Responderlle a