@fran, @meixome:
Falando de snippet, por que anaco/fragmento? (respectivamente)

Responderlle a