Engado, xusto no sentido contrario do que di Leandro, sentíndoo moito:

Tamén entran en xogo a tradución de chunk e slice, tamén traducidas como
anaco, fragmento, segmento, sección


2009/11/18 Leandro Regueiro <leandro.regue...@gmail.com>

> >>> E ademais de todo isto hai algunha outra razón pola que non usar
> >>> fragmento?
> >>
> >> Pois unha: se miras no digalego, verás que indica que a versión
> >> inglesa de «fragmento» é "fragment", logo pode dársenos dun xeito máis
> >> que sinxelo o problema de ter que empregar un mesmo significante con
> >> polisemia (parte de... + o que sexa a definición de snippet), o que
> >> non é moi recomendábel.
> >
> > a traduçom de "snippet" como "(pequeno) fragmento" sim se pode encontrar
> > noutras fontes:
> > http://www.thefreedictionary.com/snippet (ver o tesauro e as traduçons a
> > outros idiomas no fim da entrada)
> > snippet [ˈsnɪpɪt] n a small scrap or fragment
> > Por outra parte, nom semelha ser argot, como uso informal regista-se:
> > Informal A small or mischievous person.
>
> A alguén se lle ocorre algunha outra opción, ou pode enviar algunha
> información nova? Senón penso que xa vai sendo hora de polo menos
> descartar algunha opción.
>
>
> --
> To unsubscribe, send mail to proxecto-unsubscr...@trasno.net.
>

Responderlle a