>>> E ademais de todo isto hai algunha outra razón pola que non usar
>>> fragmento?
>>
>> Pois unha: se miras no digalego, verás que indica que a versión
>> inglesa de «fragmento» é "fragment", logo pode dársenos dun xeito máis
>> que sinxelo o problema de ter que empregar un mesmo significante con
>> polisemia (parte de... + o que sexa a definición de snippet), o que
>> non é moi recomendábel.
>
> a traduçom de "snippet" como "(pequeno) fragmento" sim se pode encontrar
> noutras fontes:
> http://www.thefreedictionary.com/snippet (ver o tesauro e as traduçons a
> outros idiomas no fim da entrada)
> snippet [ˈsnɪpɪt] n a small scrap or fragment
> Por outra parte, nom semelha ser argot, como uso informal regista-se:
> Informal A small or mischievous person.

A alguén se lle ocorre algunha outra opción, ou pode enviar algunha
información nova? Senón penso que xa vai sendo hora de polo menos
descartar algunha opción.

Responderlle a