2009/11/18 Leandro Regueiro <leandro.regue...@gmail.com>:
> 2009/11/17 Antón Méixome <cert...@certima.net>:
> E ademais de todo isto hai algunha outra razón pola que non usar fragmento?

Pois unha: se miras no digalego, verás que indica que a versión
inglesa de «fragmento» é "fragment", logo pode dársenos dun xeito máis
que sinxelo o problema de ter que empregar un mesmo significante con
polisemia (parte de... + o que sexa a definición de snippet), o que
non é moi recomendábel.

Responderlle a