>>>> Achego a miña proposta para todos os erros que comentas
>>>
>>> Unha cousa.... About → Sobre ??? non está no glosario como "Acerca
>>> de(...)"
>>> ??
>>
>> Creo que nunca se discutiu. Estará "Acerca de" porque é a que máis se
>> utilizou nos corpus consultados para facelo, non por recomendada.
>> "Acerca de" é correcta desde un punto de vista normativo; tamén se
>> utiliza en moitos casos "Sobre".
>>
>> http://en.gl.open-tran.eu/suggest/about
>>
>> E non digamos en Ws
>>
>> http://sli.uvigo.es/CLUVI/cluvi.php?logalizaL1=about&logalizaL2=&direccionconsulta=en-gl-logaliza
>>
>> Entre as dúas, considero máis natural (e menos calco, menos sospeitoso
>> dun castelanismo como "acercar" ) utilizar "Sobre" aínda que, sendo
>> sincero... a min a que tira é "Verbo de" porque considero que esta
>> fórmula "marca" a galeguidade da localización de "About", insisto
>> "localización e non só tradución".
>>
>> Pero non é a única alternativa, claro
>>
>>
>> http://sli.uvigo.es/dicionario/dic.php?cadea_busca=about&lingua_busca=en&tipo_busca=exacta
>>
>> En resumo, é a miña proposta e para que haxa un consenso hai que
>> presentar o caso. Sigo
>
> Eu veño usando "Acerca de..." soame mañ o "Sobre..." non me disgusta "verbo
> de ..."

Eu usei "acerca de" sen saber doutro xeito de traducir ata que Fran me
dixo que en GNOME se traducia como "sobre". A cousa anda emparellada
se mal non lembro, e cumpría escoller unha.

>> > Launch application --> Iniciar aplicación --> Executar a aplicación -->
>> > Lanzar o aplicativo Lanzar contra quen ou cara onde?, IMHO executar
>>
>> Lanzar o aplicativo "sobre o escritorio". Creo que hai consenso en
>> reservar executar para "run", en todo caso prefiro "iniciar",
>> "arrancar". IMHO non vexo nada estraño en "Lanzar un produto", "Lanzar
>> unha campaña", "Lanzar unha discusión"...
>> En linguaxe xurídica adoita empregarse "executar o lanzamento" para o
>> acto de botar a alguén dalgún sitio. Ten moitos valores e matices e
>> non ten ningún outro uso no campo informático. Xa é discutible o feito
>> de termos executar para "run" e para "execute"... se agora lle metemos
>> tamén "launch", non o vexo ben. Nós tamén deberiamos distinguir entre
>> "executar" e "lanzar".
>
> Iniciar podería ser, pero "lanzar" a min resultame de dificil asociación,
> ainda que hai que recoñecer que xa se "colou" na fala habitual.
> O uso en dereito ven de que un "lanzamento" é o mesmo que botar fora, ahí si
> que hay un efecto de mandar lonxe, botar fora, con enerxía (e incluso con
> violencia) . Fixate que un lanzamento é o que se fai cun inquilino moroso ou
> cunha empresa na que se "bota fora" ao propietario para
> subastala/administrala...

Se "launcher"="iniciador" => "launch"="iniciar" IMHO

>> > Delete --> Eliminar -->  Eliminar ??? Borrar, Remove → eliminar ??
>>
>> Concordo, hai que discutilo e acordar algo estable. A tendencia actual
>> é a traducir en ambos casos como "eliminar". Abunda moito máis
>> "delete=eliminar", así que por economía eu diría así:
>>
>> Delete > Eliminar ?
>> Remove > Borrar ?
>
> Eu estou usando á inversa
> Delete  > Borrar
> Remove > Eliminar

Se mal non lembro a última vez quedarase en seguir traducindo como lle
viñera á xente, porque hai moita confusión. As estatísticas de uso
real tiran claramente cara "eliminar" se mal non lembro.

>> > As abreviaturas tipo URL deberían ir sempre en maiúsculas, non si? -->
>> > sempre (e sen plural con -s-) Seguro que os acrónimos son pluralizables
>> > dese
>> > xeito ??? , facemos como na guia de gnome a "español neutro" ?
>> >
>> > ... La proliferación de siglas para designar elementos y objetos en
>> > documentos técnicos nos fuerza, en algunos casos, a utilizar plurales de
>> > siglas porque no es posible añadir un artículo que aclare el número del
>> > sustantivo (las TRFU, unas TRFU). En esos casos, nos saltamos la regla
>> > académica (dada la extensión que tendrían nuestras traducciones si lo
>> > hiciéramos y agregar una s minúscula al final de la sigla para formar el
>> > plural (TRFUs).
>> > Ô_Ô
>> >
>>
>> Estou totalmente en contra de cousas como os *URLs, os *TDTs, tipos de
>> *RAMs, etc... non credes?
>> O número dunha sigla é perfectamente claro a través do artigo, malia o
>> que opinen os de Gnome español; e cando non hai artigo nin
>> determinante ningún xa é o contexo o que nos indica cal é o caso.
>> Moitos substantivos (as siglas son só un tipo de substantivo) son
>> invariables ou aparentemente invariables tanto en xénero como en
>> número, é algo habitual. Engadir un "s" é un anglicismo sen
>> xustificación. Cantas veces máis haberá que discutilo?
>>
>> No xénero
>>
>> O/a visitante (visitanta/visitanto?)
>> O/a soldado (soldada?)
>> O/a terapeuta (terapeuto?)
>>
>> No número
>>
>> As gafas (a gafa?), sempre en plural (iso en lingüística chámase
>> "singularia pluralia tamtum")
>> A/As ONG
>> Unha UTE, as UTE
>> A/AS PEME
>> Nos USA ("states", en plural), e resulta irregular dicir "En USA"
>>
>> O mesmo pasa coas abreviaturas
>>
>> As CC.AA. (CC.AA.s ?), pero é o mesmo caso que as siglas
>> En CC.OO. (lido "comisións" en plural)
>>
>> A min paréceme grave tomar unha decisión normativa como a dos
>> españois. Unha cousa é consensuar unha norma cando non a hai no idioma
>> e outra rompela. Podo aceptalo no uso oral e informal pero non como
>> criterio ortográfico de tradución técnica.
>>
>> Por certo, que veñen sendo as *TRFUs ? Porque San Guguel dime "Quizás
>> quiso decir: TRIFUs "
>>
>
> Eu sei o que son as TRUFas :-)
> Colouseme a forma de explicalo, xa que eu sempre elimino os "s" finais cando
> os vexo nas traducións, xa que algo lembro que se ten falado e esa forma de
> pluralizar pareceme moi (demasiado) artificiosa.
>
>>
>> >>
>> >>
>> >>
>> >> 2010/2/12 Enrique Estévez Fernández <e...@keko.me>:
>> >> > Boas a tod@s.
>> >> >
>> >> > Creo que esta mensaxe correspondería ter lugar noutra rolda, pero non
>> >> > sei exactamente en cal e tampouco teño tempo para andar metido en
>> >> > todas as roldas.
>> >> >
>> >> > Antes de nada poñovos ao día. Como ao mellor xa sabedes, a OSL da USC
>> >> > decidiu colaborar de forma máis activa no proceso de normalización
>> >> > das
>> >> > TIC no campo do Software Libre mentres non se acaba de redefinir a
>> >> > nova situación ou panorama para coordinar e levar adiante o traballo
>> >> > nos diferentes proxectos.
>> >> >
>> >> > A OSL da USC xa presentou o seu plano operativo a SXMIT e nel
>> >> > incluíase a preocupación porque se continuara con esta labor e
>> >> > planificouse a colaboración na tradución dos proxectos GNOME e
>> >> > Ubuntu.
>> >> > En principio a maior parte do tempo vaise a adicar as versións que
>> >> > saen agora tanto de GNOME (a 2.30) e a versión LTS de Ubuntu (a
>> >> > 10.04). A OSL tamén continuará coa labor da tradución do NetBeans, na
>> >> > que se espera darlle un bo pulo a versión 6.9 que sae no mes de xuño.
>> >> >
>> >> > A OSL tamén está a ollar/colaborar/revisar outros proxectos, xa que
>> >> > no
>> >> > seu compromiso coa USC, a personalización e/ou adaptación da
>> >> > distribución de GNU/Linux Ubuntu para USC (coñecida como Ubuntu-USC e
>> >> > que xa se está a implantar nalgunha aula) ten que permitir o seu uso
>> >> > en galego (a USC ten un forte compromiso co galego que se reflicte na
>> >> > elección como idioma institucional da universidade).
>> >> >
>> >> > No me lío máis. Pois neste proceso de revisión, tocoulle ao Firefox e
>> >> > encontrei algunhas posibles fallas de uniformidade nas traducións,
>> >> > outras nas que dúbido que a tradución sexa correcta e por último
>> >> > determinadas traducións que creo que non están a seguir os criterios
>> >> > de consenso que a comunidade establecou ou está a establecer no día a
>> >> > día. Simplemente vou a resaltar o que máis me chocou de todos para
>> >> > dar
>> >> > constancia do mesmo: proxy server --- servidor mandatario (eu sempre
>> >> > o
>> >> > traducín por servidor proxy e creo que a situación a día de hoxe non
>> >> > cambiou e pareceme que non é axeitado e menos senón se chegou a un
>> >> > consenso).
>> >> >
>> >> > Anexo un ficheiro .txt coas cadeas que levo marcado e que serían
>> >> > revisadas e no seu momento correxidas se fixera falta para levar
>> >> > integradas na nova versión da Ubuntu-USC que se basaría na 10.04 de
>> >> > Ubuntu e que sería instalada en máis de 500 equipos das aulas de
>> >> > informática para o vindeiro curso na USC.
>> >> >
>> >> > Gustaríame que entre todos decidamos as traducións axeitadas para
>> >> > esas
>> >> > cadeas a fin de poder subsanar ditos erros e avisar a quen estea a
>> >> > cargo do proxecto e a súa comunidade de tradución. Esta revisión que
>> >> > se está a facer, é unha revión moi por riba e que simplemente intenta
>> >> > conseguir un mínimo de calidade e cumprimento dos consensos acadados
>> >> > pola comunidade galega de tradución.
>> >> >
>> >> > Espero que non moleste este correo tan longo e que a mellor non
>> >> > procede nesta rolda. Simplemente dar aviso dos posibles erros na
>> >> > tradución do Firefox que detectou a OSL da USC.

Responderlle a