>>> Como que plugin = complemento?? Quedarase onde vai xa en traducilo
>>> como "engadido".
>>
>> http://www.trasno.net/lurker/thread/20080627.172857.9ceae726.gl.html#20080627.172857.9ceae726
>>
>>
>
> Acabo de lerme o fío enteiro e extraio as seguintes conclusións (para
> o día de hoxe). Realmente é o único punto no que discrepo fondamente
> dos criterios aplicados na revisión de Gnome (segundo o informe
> enviado por Fran)
>
> - non hai suficiente claridade nin suficiente acordo. Non se chegou a
> definir o que é o concepto plugin (o concepto xeral, non as súas
> concrecións).
> - non ten ata agora implantación consistente, nin tradición en galego
> neste uso, nin ten en conta as escollas consistentes de dous dos
> grandes proxectos (Gnome, Mozilla)
> - non se toman en conta moitas outras fontes de tradución de software,
> pasadas e presentes (so o gl glosario de Trasno).
> - non houbo un estudo doutras alternativas como a non tradución,
> outras palabras quizais máis acaídas como "módulo", etc
> - non hai valoración da calidade lingüística de "engadido" como
> substantivo (diferente ao de plug in > conectar, en que si)
> - non se considerou a necesaria "solidariedade" e homologación coas
> demais linguas románicas nin peninsulares
>
> Con todo isto, e salvando que un tradutor individual pode tomar o
> camiño que considere máis adecuado ao seu caso, non estou de acordo en
> que neste caso haxa consenso xeral de tradutores. Non é un termo menor
> e creo que se debe discutir moito máis, ao final, se non se fai, non
> teremos tampouco argumentos se o digalego ou o Termigal ou o digatic
> ou calquera "decide" calquera barrabasada.

Mentres non haxa esa discusión en serio teremos que traducilo dalgún xeito.

Responderlle a