Necesito o voso consello, xa que se trata dun aspecto no que eu francamente
nin teño experiencia nin criterio.

Recentemente, recibín queixas porque no Formula de OOo, así como no de LIbO
aparecen os nomes das funcións traducidas. Por se non o sabedes, o cadro
para introducir fórmulas e funcións ten a característica de autocompletado,
de modo que non faga máis ca iniciar o nome da función para que apareza o
nome traducido e as opcións. Parece ser que isto provoca problemas aos
usuarios máis técnicos xa que non esperan atoparse cos nomes traducidos, e
máis aínda con palabras acentuadas.

Poño uns exemplos

msgid "IF"
msgstr "SE"

msgid "RAND"
msgstr "ALEATORIO"

msgid "RADIANS"
msgstr "RADIÁNS"

msgid "ASIN"
msgstr "ASENO"

msgid "SQRT"
msgstr "RAÍZC"

msgid "ISBLANK"
msgstr "ENBRANCO

msgid "ISLOGICAL"
msgstr "ÉLÓXICO"        (esta podería ser unha das máis problemáticas, por
se inicial)

msgid "PROPER"
msgstr "PRIMMAIÚSCULA"

Ora ben, o criterio nos equipos de localización das linguas próximas
(castelán e portugués, tm. o fr) é o de traducir con todas as consecuencias

pt_br
ÉFÓRMULA
es
ESFÓRMULA
fr
ESTFORMULE


pt_br
PRI.MAIÚSCULA
es
NOMPROPIO
fr
NOMPROPRE

Algo semellante, quizais distinto é o que pasa coas "palabras reservadas" de
SQL.

http://office.microsoft.com/es-es/access-help/palabras-reservadas-de-sql-HA001231509.aspx

Envío outro correo cunha lista a ver quen me axuda a descifrala


Que opción será mellor?

- manter os nomes en inglés
- traducir sen utilizar signos intermedios ou ortográficos (fóra puntos e
fóra acentos)
- deixalo tal como está


Anexo o ficheiro correspondente aos nomes de funcións para que vexades a
amplitude do problema (case 600 cadeas)
#. extracted from formula/source/core/resource.oo
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://qa.openoffice.org/issues/enter_bug.cgi?comment=";
"&component=l10n&form_name=enter_issue&short_desc=Localization+issue+in+file%"
"3A+formula%2Fsource%2Fcore%2Fresource.oo&subcomponent=ui\n"
"POT-Creation-Date: 2011-04-04 15:19+0200\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <l...@li.org>\n"
"Language: gl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Translate Toolkit 1.8.1\n"
"X-Accelerator-Marker: ~\n"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_IF.string.text
msgid "IF"
msgstr "SE"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_CHOSE.string.text
msgid "CHOOSE"
msgstr "ESCOLLER"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_AND.string.text
msgid "AND"
msgstr "E"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_OR.string.text
msgid "OR"
msgstr "OU"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_NOT.string.text
msgid "NOT"
msgstr "NON"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_NEG.string.text
msgid "NEG"
msgstr "NEG"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_PI.string.text
msgid "PI"
msgstr "PI"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_RANDOM.string.text
msgid "RAND"
msgstr "ALEATORIO"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_TRUE.string.text
msgid "TRUE"
msgstr "VERDADEIRO"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_FALSE.string.text
msgid "FALSE"
msgstr "FALSO"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_GET_ACT_DATE.string.text
msgid "TODAY"
msgstr "HOXE"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_GET_ACT_TIME.string.text
msgid "NOW"
msgstr "AGORA"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_NO_VALUE.string.text
msgid "NA"
msgstr "NONDISP"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_CURRENT.string.text
msgid "CURRENT"
msgstr "ACTUAL"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_DEG.string.text
msgid "DEGREES"
msgstr "GRAOS"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_RAD.string.text
msgid "RADIANS"
msgstr "RADIÁNS"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_SIN.string.text
msgid "SIN"
msgstr "SENO"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_COS.string.text
msgid "COS"
msgstr "COS"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_TAN.string.text
msgid "TAN"
msgstr "TAN"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_COT.string.text
msgid "COT"
msgstr "COT"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_ARC_SIN.string.text
msgid "ASIN"
msgstr "ASENO"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_ARC_COS.string.text
msgid "ACOS"
msgstr "ACOS"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_ARC_TAN.string.text
msgid "ATAN"
msgstr "ATAN"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_ARC_COT.string.text
msgid "ACOT"
msgstr "ACOT"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_SIN_HYP.string.text
msgid "SINH"
msgstr "SENOH"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_COS_HYP.string.text
msgid "COSH"
msgstr "COSH"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_TAN_HYP.string.text
msgid "TANH"
msgstr "TANH"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_COT_HYP.string.text
msgid "COTH"
msgstr "COTH"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_ARC_SIN_HYP.string.text
msgid "ASINH"
msgstr "ASENOH"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_ARC_COS_HYP.string.text
msgid "ACOSH"
msgstr "ACOSH"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_ARC_TAN_HYP.string.text
msgid "ATANH"
msgstr "ATANH"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_ARC_COT_HYP.string.text
msgid "ACOTH"
msgstr "ACOTH"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_EXP.string.text
msgid "EXP"
msgstr "EXP"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_LN.string.text
msgid "LN"
msgstr "LN"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_SQRT.string.text
msgid "SQRT"
msgstr "RAÍZC"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_FACT.string.text
msgid "FACT"
msgstr "FACT"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_GET_YEAR.string.text
msgid "YEAR"
msgstr "ANO"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_GET_MONTH.string.text
msgid "MONTH"
msgstr "MES"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_GET_DAY.string.text
msgid "DAY"
msgstr "DÍA"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_GET_HOUR.string.text
msgid "HOUR"
msgstr "HORA"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_GET_MIN.string.text
msgid "MINUTE"
msgstr "MINUTO"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_GET_SEC.string.text
msgid "SECOND"
msgstr "SEGUNDO"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_PLUS_MINUS.string.text
msgid "SIGN"
msgstr "SINAL"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_ABS.string.text
msgid "ABS"
msgstr "ABS"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_INT.string.text
msgid "INT"
msgstr "ENT"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_PHI.string.text
msgid "PHI"
msgstr "FI"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_GAUSS.string.text
msgid "GAUSS"
msgstr "GAUSS"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_IS_EMPTY.string.text
msgid "ISBLANK"
msgstr "ENBRANCO"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_IS_STRING.string.text
msgid "ISTEXT"
msgstr "ÉTEXTO"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_IS_NON_STRING.string.text
msgid "ISNONTEXT"
msgstr "ÉNONTEXTO"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_IS_LOGICAL.string.text
msgid "ISLOGICAL"
msgstr "ÉLÓXICO"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_TYPE.string.text
msgid "TYPE"
msgstr "TIPO"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_CELL.string.text
msgid "CELL"
msgstr "CELA"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_IS_REF.string.text
msgid "ISREF"
msgstr "ÉREF"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_IS_VALUE.string.text
msgid "ISNUMBER"
msgstr "ÉNUMERO"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_IS_FORMULA.string.text
msgid "ISFORMULA"
msgstr "ÉFÓRMULA"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_IS_NV.string.text
msgid "ISNA"
msgstr "ÉNONDISP"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_IS_ERR.string.text
msgid "ISERR"
msgstr "ÉERR"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_IS_ERROR.string.text
msgid "ISERROR"
msgstr "ÉERRO"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_IS_EVEN.string.text
msgid "ISEVEN"
msgstr "ÉPAR"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_IS_ODD.string.text
msgid "ISODD"
msgstr "ÉIMPAR"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_N.string.text
msgid "N"
msgstr "N"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_GET_DATE_VALUE.string.text
msgid "DATEVALUE"
msgstr "VALORDATA"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_GET_TIME_VALUE.string.text
msgid "TIMEVALUE"
msgstr "VALORTEMPO"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_CODE.string.text
msgid "CODE"
msgstr "CÓDIGO"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_TRIM.string.text
msgid "TRIM"
msgstr "RECORTAR"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_UPPER.string.text
msgid "UPPER"
msgstr "MAIÚSCULA"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_PROPPER.string.text
msgid "PROPER"
msgstr "PRIMMAIÚSCULA"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_LOWER.string.text
msgid "LOWER"
msgstr "MINÚSCULA"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_LEN.string.text
msgid "LEN"
msgstr "LONX"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_T.string.text
msgid "T"
msgstr "T"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_VALUE.string.text
msgid "VALUE"
msgstr "VALOR"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_CLEAN.string.text
msgid "CLEAN"
msgstr "LIMPAR"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_CHAR.string.text
msgid "CHAR"
msgstr "CARACT"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_JIS.string.text
msgid "JIS"
msgstr "JIS"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_ASC.string.text
msgid "ASC"
msgstr "ASC"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_UNICODE.string.text
msgid "UNICODE"
msgstr "UNICODE"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_UNICHAR.string.text
msgid "UNICHAR"
msgstr "UNICHAR"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_LOG10.string.text
msgid "LOG10"
msgstr "LOG10"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_EVEN.string.text
msgid "EVEN"
msgstr "PAR"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_ODD.string.text
msgid "ODD"
msgstr "IMPAR"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_STD_NORM_DIST.string.text
msgid "NORMSDIST"
msgstr "DISTNORMESTÁND"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_FISHER.string.text
msgid "FISHER"
msgstr "FISHER"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_FISHER_INV.string.text
msgid "FISHERINV"
msgstr "INVFISHER"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_S_NORM_INV.string.text
msgid "NORMSINV"
msgstr "INVNORMESTÁND"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_GAMMA_LN.string.text
msgid "GAMMALN"
msgstr "LNGAMMA"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_ERROR_TYPE.string.text
msgid "ERRORTYPE"
msgstr "TIPOERRO"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_FORMULA.string.text
msgid "FORMULA"
msgstr "FÓRMULA"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_ARABIC.string.text
msgid "ARABIC"
msgstr "NÚMARÁBICOS"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_ARC_TAN_2.string.text
msgid "ATAN2"
msgstr "ATAN2"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_CEIL.string.text
msgid "CEILING"
msgstr "LÍMITESUPERIOR"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_FLOOR.string.text
msgid "FLOOR"
msgstr "ARREDMÚLTINF"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_ROUND.string.text
msgid "ROUND"
msgstr "ARREDONDAR"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_ROUND_UP.string.text
msgid "ROUNDUP"
msgstr "ARREDONDARCARAAARRIBA"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_ROUND_DOWN.string.text
msgid "ROUNDDOWN"
msgstr "ARREDONDARCARAAABAIXO"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_TRUNC.string.text
msgid "TRUNC"
msgstr "TRUNCAR"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_LOG.string.text
msgid "LOG"
msgstr "LOG"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_POWER.string.text
msgid "POWER"
msgstr "POTENCIA"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_GGT.string.text
msgid "GCD"
msgstr "MDC"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_KGV.string.text
msgid "LCM"
msgstr "MMC"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_MOD.string.text
msgid "MOD"
msgstr "RESTO"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_SUM_PRODUCT.string.text
msgid "SUMPRODUCT"
msgstr "SUMARPRODUTO"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_SUM_SQ.string.text
msgid "SUMSQ"
msgstr "SUMARCAD"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_SUM_X2MY2.string.text
msgid "SUMX2MY2"
msgstr "SUMARX2MY2"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_SUM_X2DY2.string.text
msgid "SUMX2PY2"
msgstr "SUMARX2PY2"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_SUM_XMY2.string.text
msgid "SUMXMY2"
msgstr "SUMARXMY2"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_GET_DATE.string.text
msgid "DATE"
msgstr "DATA"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_GET_TIME.string.text
msgid "TIME"
msgstr "HORA"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_GET_DIFF_DATE.string.text
msgid "DAYS"
msgstr "DÍAS"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_GET_DIFF_DATE_360.string.text
msgid "DAYS360"
msgstr "DÍAS360"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_MIN.string.text
msgid "MIN"
msgstr "MÍNIMO"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_MIN_A.string.text
msgid "MINA"
msgstr "MÍNIMOA"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_MAX.string.text
msgid "MAX"
msgstr "MÁXIMO"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_MAX_A.string.text
msgid "MAXA"
msgstr "MÁXIMOA"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_SUM.string.text
msgid "SUM"
msgstr "SUMA"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_PRODUCT.string.text
msgid "PRODUCT"
msgstr "PRODUTO"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_AVERAGE.string.text
msgid "AVERAGE"
msgstr "MEDIA"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_AVERAGE_A.string.text
msgid "AVERAGEA"
msgstr "MEDIAA"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_COUNT.string.text
msgid "COUNT"
msgstr "CONTAR"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_COUNT_2.string.text
msgid "COUNTA"
msgstr "CONTARA"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_NBW.string.text
msgid "NPV"
msgstr "VAL"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_IKV.string.text
msgid "IRR"
msgstr "TID"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_MIRR.string.text
msgid "MIRR"
msgstr "MIRR"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_ISPMT.string.text
msgid "ISPMT"
msgstr "XSPGTO"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_VAR.string.text
msgid "VAR"
msgstr "VAR"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_VAR_A.string.text
msgid "VARA"
msgstr "VARA"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_VAR_P.string.text
msgid "VARP"
msgstr "VARP"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_VAR_P_A.string.text
msgid "VARPA"
msgstr "VARPA"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_ST_DEV.string.text
msgid "STDEV"
msgstr "DESVEST"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_ST_DEV_A.string.text
msgid "STDEVA"
msgstr "DESVESTA"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_ST_DEV_P.string.text
msgid "STDEVP"
msgstr "DESVESTP"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_ST_DEV_P_A.string.text
msgid "STDEVPA"
msgstr "DESVESTPA"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_B.string.text
msgid "B"
msgstr "B"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_NORM_DIST.string.text
msgid "NORMDIST"
msgstr "DISTNORM"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_EXP_DIST.string.text
msgid "EXPONDIST"
msgstr "DISTEXP"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_BINOM_DIST.string.text
msgid "BINOMDIST"
msgstr "DISTBINOM"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_POISSON_DIST.string.text
msgid "POISSON"
msgstr "POISSON"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_KOMBIN.string.text
msgid "COMBIN"
msgstr "COMBINAR"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_KOMBIN_2.string.text
msgid "COMBINA"
msgstr "COMBINAR2"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_VARIATIONEN.string.text
msgid "PERMUT"
msgstr "PERMUTACIÓN"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_VARIATIONEN_2.string.text
msgid "PERMUTATIONA"
msgstr "PERMUTACIÓNA"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_BW.string.text
msgid "PV"
msgstr "VA"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_DIA.string.text
msgid "SYD"
msgstr "SYD"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_GDA.string.text
msgid "DDB"
msgstr "DDB"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_GDA_2.string.text
msgid "DB"
msgstr "DB"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_VBD.string.text
msgid "VDB"
msgstr "BDV"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_LAUFZ.string.text
msgid "DURATION"
msgstr "DURACIÓN"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_LIA.string.text
msgid "SLN"
msgstr "SLN"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_RMZ.string.text
msgid "PMT"
msgstr "PGTO"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_COLUMNS.string.text
msgid "COLUMNS"
msgstr "COLUMNAS"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_ROWS.string.text
msgid "ROWS"
msgstr "FILAS"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_TABLES.string.text
msgid "SHEETS"
msgstr "FOLLAS"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_COLUMN.string.text
msgid "COLUMN"
msgstr "COLUMNA"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_ROW.string.text
msgid "ROW"
msgstr "FILA"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_TABLE.string.text
msgid "SHEET"
msgstr "FOLLA"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_ZGZ.string.text
msgid "RRI"
msgstr "RRI"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_ZW.string.text
msgid "FV"
msgstr "VF"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_ZZR.string.text
msgid "NPER"
msgstr "NPER"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_ZINS.string.text
msgid "RATE"
msgstr "TAXA"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_ZINS_Z.string.text
msgid "IPMT"
msgstr "PGTOXUROS"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_KAPZ.string.text
msgid "PPMT"
msgstr "AMORTIZ"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_KUM_ZINS_Z.string.text
msgid "CUMIPMT"
msgstr "PGTOXUROSACUM"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_KUM_KAP_Z.string.text
msgid "CUMPRINC"
msgstr "PGTOPRINCACUM"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_EFFEKTIV.string.text
msgid "EFFECTIVE"
msgstr "EFECTIVO"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_NOMINAL.string.text
msgid "NOMINAL"
msgstr "NOMINAL"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_SUB_TOTAL.string.text
msgid "SUBTOTAL"
msgstr "SUBTOTAL"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_DB_SUM.string.text
msgid "DSUM"
msgstr "BDSUMA"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_DB_COUNT.string.text
msgid "DCOUNT"
msgstr "BDCONTAR"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_DB_COUNT_2.string.text
msgid "DCOUNTA"
msgstr "BDCONTARA"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_DB_AVERAGE.string.text
msgid "DAVERAGE"
msgstr "BDMEDIA"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_DB_GET.string.text
msgid "DGET"
msgstr "BDOBTER"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_DB_MAX.string.text
msgid "DMAX"
msgstr "BDMÁX"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_DB_MIN.string.text
msgid "DMIN"
msgstr "BDMÍN"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_DB_PRODUCT.string.text
msgid "DPRODUCT"
msgstr "BDPRODUTO"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_DB_STD_DEV.string.text
msgid "DSTDEV"
msgstr "BDDESVEST"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_DB_STD_DEV_P.string.text
msgid "DSTDEVP"
msgstr "BDDESVESTP"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_DB_VAR.string.text
msgid "DVAR"
msgstr "BDVAR"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_DB_VAR_P.string.text
msgid "DVARP"
msgstr "BDVARP"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_INDIRECT.string.text
msgid "INDIRECT"
msgstr "INDIRECTO"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_ADDRESS.string.text
msgid "ADDRESS"
msgstr "ENDEREZO"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_MATCH.string.text
msgid "MATCH"
msgstr "CORRESP"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_COUNT_EMPTY_CELLS.string.text
msgid "COUNTBLANK"
msgstr "CONTARENBRANCO"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_COUNT_IF.string.text
msgid "COUNTIF"
msgstr "CONTARSE"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_SUM_IF.string.text
msgid "SUMIF"
msgstr "SUMARSE"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_LOOKUP.string.text
msgid "LOOKUP"
msgstr "BUSCAR"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_V_LOOKUP.string.text
msgid "VLOOKUP"
msgstr "BUSCARV"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_H_LOOKUP.string.text
msgid "HLOOKUP"
msgstr "BUSCARH"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_MULTI_AREA.string.text
msgid "MULTIRANGE"
msgstr "INTERVMÚLTIPL."

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_OFFSET.string.text
msgid "OFFSET"
msgstr "DESPRAZAMENTO"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_INDEX.string.text
msgid "INDEX"
msgstr "ÍNDICE"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_AREAS.string.text
msgid "AREAS"
msgstr "ÁREAS"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_CURRENCY.string.text
msgid "DOLLAR"
msgstr "MOEDA"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_REPLACE.string.text
msgid "REPLACE"
msgstr "SUBSTITUÍR"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_FIXED.string.text
msgid "FIXED"
msgstr "FIXO"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_FIND.string.text
msgid "FIND"
msgstr "LOCALIZAR"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_EXACT.string.text
msgid "EXACT"
msgstr "EXACTO"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_LEFT.string.text
msgid "LEFT"
msgstr "ESQUERDA"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_RIGHT.string.text
msgid "RIGHT"
msgstr "DEREITA"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_SEARCH.string.text
msgid "SEARCH"
msgstr "PROCURAR"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_MID.string.text
msgid "MID"
msgstr "MEDIO"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_TEXT.string.text
msgid "TEXT"
msgstr "TEXTO"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_SUBSTITUTE.string.text
msgid "SUBSTITUTE"
msgstr "CAMBIARTEXTO"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_REPT.string.text
msgid "REPT"
msgstr "REPETIR"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_CONCAT.string.text
msgid "CONCATENATE"
msgstr "CONCATENAR"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_MAT_VALUE.string.text
msgid "MVALUE"
msgstr "VALORMATRIZ"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_MAT_DET.string.text
msgid "MDETERM"
msgstr "MDETERM"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_MAT_INV.string.text
msgid "MINVERSE"
msgstr "MINVERSA"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_MAT_MULT.string.text
msgid "MMULT"
msgstr "MMÚLT"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_MAT_TRANS.string.text
msgid "TRANSPOSE"
msgstr "TRASPOR"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_MATRIX_UNIT.string.text
msgid "MUNIT"
msgstr "MUNITARIA"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_BACK_SOLVER.string.text
msgid "GOALSEEK"
msgstr "BUSCADEOBXECTIVO"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_HYP_GEOM_DIST.string.text
msgid "HYPGEOMDIST"
msgstr "DISTRHIPERXEOM"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_LOG_NORM_DIST.string.text
msgid "LOGNORMDIST"
msgstr "DISTNORMALLOG"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_T_DIST.string.text
msgid "TDIST"
msgstr "DISTT"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_F_DIST.string.text
msgid "FDIST"
msgstr "DISTF"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_CHI_DIST.string.text
msgid "CHIDIST"
msgstr "DISTKHI"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_WEIBULL.string.text
msgid "WEIBULL"
msgstr "WEIBULL"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_NEG_BINOM_VERT.string.text
msgid "NEGBINOMDIST"
msgstr "DISTBINOMNEG"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_KRIT_BINOM.string.text
msgid "CRITBINOM"
msgstr "CRITBINOM"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_KURT.string.text
msgid "KURT"
msgstr "CURT"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_HAR_MEAN.string.text
msgid "HARMEAN"
msgstr "MEDIAHARMO"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_GEO_MEAN.string.text
msgid "GEOMEAN"
msgstr "MEDIAXEO"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_STANDARD.string.text
msgid "STANDARDIZE"
msgstr "ESTANDARIZAR"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_AVE_DEV.string.text
msgid "AVEDEV"
msgstr "DESVMEDIO"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_SCHIEFE.string.text
msgid "SKEW"
msgstr "DISTORSIÓN"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_DEV_SQ.string.text
msgid "DEVSQ"
msgstr "DESVCAD"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_MEDIAN.string.text
msgid "MEDIAN"
msgstr "MEDIANA"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_MODAL_VALUE.string.text
msgid "MODE"
msgstr "MODO"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_Z_TEST.string.text
msgid "ZTEST"
msgstr "TESTZ"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_T_TEST.string.text
msgid "TTEST"
msgstr "TESTT"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_RANK.string.text
msgid "RANK"
msgstr "RANGO"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_PERCENTILE.string.text
msgid "PERCENTILE"
msgstr "PERCENTIL"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_PERCENT_RANK.string.text
msgid "PERCENTRANK"
msgstr "RANGOPORCENTUAL"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_LARGE.string.text
msgid "LARGE"
msgstr "MAIOR"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_SMALL.string.text
msgid "SMALL"
msgstr "MENOR"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_FREQUENCY.string.text
msgid "FREQUENCY"
msgstr "FRECUENCIA"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_QUARTILE.string.text
msgid "QUARTILE"
msgstr "CUARTIL"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_NORM_INV.string.text
msgid "NORMINV"
msgstr "INVNORM"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_CONFIDENCE.string.text
msgid "CONFIDENCE"
msgstr "INTCONFIANZA"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_F_TEST.string.text
msgid "FTEST"
msgstr "TESTF"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_TRIM_MEAN.string.text
msgid "TRIMMEAN"
msgstr "MEDIARECORTADA"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_PROB.string.text
msgid "PROB"
msgstr "PROB"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_CORREL.string.text
msgid "CORREL"
msgstr "CORREL"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_COVAR.string.text
msgid "COVAR"
msgstr "COVAR"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_PEARSON.string.text
msgid "PEARSON"
msgstr "PEARSON"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_RSQ.string.text
msgid "RSQ"
msgstr "RCAD"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_STEYX.string.text
msgid "STEYX"
msgstr "ERROTIPOYX"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_SLOPE.string.text
msgid "SLOPE"
msgstr "INCLINACIÓN"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_INTERCEPT.string.text
msgid "INTERCEPT"
msgstr "INTERSECCIÓN"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_TREND.string.text
msgid "TREND"
msgstr "TENDENCIA"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_GROWTH.string.text
msgid "GROWTH"
msgstr "CRECEMENTO"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_RGP.string.text
msgid "LINEST"
msgstr "ESTLIN"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_RKP.string.text
msgid "LOGEST"
msgstr "ESTLOG"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_FORECAST.string.text
msgid "FORECAST"
msgstr "PROGNÓSTICO"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_CHI_INV.string.text
msgid "CHIINV"
msgstr "INVKHI"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_GAMMA_DIST.string.text
msgid "GAMMADIST"
msgstr "DISTGAMMA"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_GAMMA_INV.string.text
msgid "GAMMAINV"
msgstr "INVGAMMA"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_T_INV.string.text
msgid "TINV"
msgstr "INVT"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_F_INV.string.text
msgid "FINV"
msgstr "INVF"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_CHI_TEST.string.text
msgid "CHITEST"
msgstr "TESTEKHI"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_LOG_INV.string.text
msgid "LOGINV"
msgstr "INVLOG"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_TABLE_OP.string.text
msgid "MULTIPLE.OPERATIONS"
msgstr "OPERACIÓN.MÚLTIPLA"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_BETA_DIST.string.text
msgid "BETADIST"
msgstr "DISTBETA"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_BETA_INV.string.text
msgid "BETAINV"
msgstr "INVBETA"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_WEEK.string.text
msgid "WEEKNUM"
msgstr "SEMANACALENDARIO"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_EASTERSUNDAY.string.text
msgid "EASTERSUNDAY"
msgstr "DOMINGOPASCUA"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_GET_DAY_OF_WEEK.string.text
msgid "WEEKDAY"
msgstr "DÍASEMANA"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_NO_NAME.string.text
msgid "#NAME!"
msgstr "#NOME!"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_STYLE.string.text
msgid "STYLE"
msgstr "ESTILO"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_DDE.string.text
msgid "DDE"
msgstr "DDE"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_BASE.string.text
msgid "BASE"
msgstr "BASE"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_DECIMAL.string.text
msgid "DECIMAL"
msgstr "DECIMAL"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_CONVERT.string.text
msgid "CONVERT"
msgstr "CONVERTER"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_ROMAN.string.text
msgid "ROMAN"
msgstr "NÚMROMANOS"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_HYPERLINK.string.text
msgid "HYPERLINK"
msgstr "HIPERLIGAZÓN"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_INFO.string.text
msgid "INFO"
msgstr "INFO"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_BAHTTEXT.string.text
msgid "BAHTTEXT"
msgstr "TEXTOBAHT"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_GET_PIVOT_DATA.string.text
msgid "GETPIVOTDATA"
msgstr "OBTERDATOSDINÁMICOS"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_EUROCONVERT.string.text
msgid "EUROCONVERT"
msgstr "EUROCONVERTER"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_NUMBERVALUE.string.text
msgid "NUMBERVALUE"
msgstr "NÚMEROVALOR"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_GAMMA.string.text
msgid "GAMMA"
msgstr "GAMMA"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_CHISQ_DIST.string.text
msgid "CHISQDIST"
msgstr "CHISQDIST"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_CHISQ_INV.string.text
msgid "CHISQINV"
msgstr "CHISQINV"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_ERROR_NULL.string.text
msgid "#NULL!"
msgstr "#NULL!"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_ERROR_DIVZERO.string.text
msgid "#DIV/0!"
msgstr "#DIV/0!"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_ERROR_VALUE.string.text
msgid "#VALUE!"
msgstr "#VALOR!"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_ERROR_REF.string.text
msgid "#REF!"
msgstr "#REF!"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_ERROR_NAME.string.text
msgid "#NAME?"
msgstr "#NOME?"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_ERROR_NUM.string.text
msgid "#NUM!"
msgstr "#NUM!"

#: core_resource.src#RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES.SC_OPCODE_ERROR_NA.string.text
msgid "#N/A"
msgstr "#N/A"
_______________________________________________
Proxecto mailing list
Proxecto@trasno.net
http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto

Responderlle a