On Mon, Apr 21, 2008 at 03:31:53PM +0200, suso.bale...@xunta.es wrote:
> Eu resolvín o tema do disclaimer fai uns aniños xa, pero desistín por
> que a resposta que recibín semellaba máis a dun can defendendo o seu
> territorio que a dun voluntario do software libre tentando traballar en
> común. Cónstame que non fun o único que desistiu de involucrarse no
> proxecto por ise motivo; así que a nova só pode alegrarme. A ver se
> desta vai. 

Supoño que te estás a referir a Jacobo Tarrío. Non quero voltar a 
inicia-lo debate, para defender ó meu colega, entre outras cosas, porque 
se defende el sen ningún problema. O único que digo, é que con respostas 
mellores ou peores, cada un traballa nesto como máis cómodo se sinte. 
Esto é un proxecto de software libre, e, polo menos para min, os temas 
sociais son secundarios.

Todos sabemos a que persoas se lles debe as traduccións que hai, así que 
non creo que haxa máis que dicir sobre esto.

> 
> Cómo teño que facer? A última vez que entrei na páxina non había
> información ningunha, e o único cambio que había era que en troques dos
> históricos (tarrío, susana e tal) estaba Tsao e como vía de contacto a
> lista esa da udc que nunca funciona. Algunha ligazón útil en plan rtfm?

As instruccións no cambiaron moito:
http://translationproject.org/html/translators.html

A dirección da lista espero que sexa cambiada en breve, e que apuntará a 
esta mesma lista.

-- 
Francisco J. Tsao Santín
http://tsao.enelparaiso.org
1024D/71CF4D62  42 F1 53 35 EF 98 98 8A FC 6C 56 B3 4C A7 7D FB

Responderlle a