Francisco J. Tsao Santin escrebeu:
> On Mon, Apr 21, 2008 at 03:31:53PM +0200, suso.bale...@xunta.es wrote:
>
> O único que digo, é que con respostas  mellores ou peores, cada un
> traballa nesto como máis cómodo se sinte. 

Traballar nesto como máis cómodo se sinta un non presupón o direito a
incomodar aos demais até o ponto de inhibir a súa partipación;
básicamente por que iso na práctica significa fechar o proxecto ou 
apropriarse del. 

Iso foi o que sucedeu no TP e a consecuéncia quedou á vista: morte por
inanición. O único que eu digo é que agora temos unha boa oportunidade
para  evitar cometer os mesmos erros.

> Esto é un proxecto de software libre, e, polo menos para min, os temas 
> sociais son secundarios.
> 

Tamén os da OSI (opensource.org) consideran que os temas sociais son
secundários, por iso as cuestións éticas pasan a un segundo plano. É unha
aproximación tecnocrática a isto do software libre que respeito, mais eu
prefiro o enfoque ético -e por tanto social- da FSF.

Para min, como para moita xente, o valor engadido do software libre radica
no seu potencial como ferramenta de transformación social. Iso explica,
entre outras cousas, que apt-get install anarchism sexa un comando válido
nas distros baseadas en Debian.

Non sei si me explico, pero tanto ten. Tempo haberá nos próximos anos de
ir aproximando posturas ao respeito.

Saúde,

Responderlle a