> Que tal se propoñemos lingüeta que é a opción recomendada no glosario de
> trasno?
> Neste caso penso que o importante é que non cree confusión, despois entre as
> outras opcións xa é cuestión de gusto.

Vale, por algo é a recomendada, non?

Responderlle a