O Sábado 26 Xullo 2008 17:40, Adrián Chaves escribiu:
> Pois se se traduce eu cambiaría algunhas traducións... Puxen algúns
> comentarios ao principio, pero non vou lelo todo. Realmente semella
> linguaxe de programación C.
É linguaxe de programación LOGO.

> > > COMANDOS Kturtle idem en galego
> > > true           certo
>
> Nun contexto informático coma este paréceme máis axeitado "verdadeiro".

Dubidoso: antes que de informática estamos a falar de pícaros de primaria 
(aínda que polo que falo con adolescentes, semella que o i.q. da especie se 
quedase conxelado a iso dos 13 anos)

> > > false           falso
> > > , (separador de lista)  ,
> > > . (separador decimal)   .
>
> O separador decimal é ",", e non sei se o de lista se refire a lista de
> palabras ou de números, sendo neste último caso "."
Vou deixalo como está

> > > exit           sair
> > > if            se
> > > else           caso_contrario
> > > repeat          repetir
> > > while           mentres
> > > for            desde
>
> desde é "from". For, segundo o contexto, podería ser "durante", por
> exemplo. Estas palabras sóanme a linguaxe de programación en C.

Uns exemplos tomados da documentación:
for $x = 1 to 10 step 2 { ... }

quédame
desde $x = 1 até 10 en_pasos_de 2 { ... }

Agora vai a resposta a Rudi:
> > if           se
> > else          caso_contrario
>
> Eu optaría por non complicar os termos e tratar de deixar palabras simples.
> Ou, dito de outra maneira, empregar termos que se puidesen usar en
> pseudocódigo.
>
> "else" eu traduciríao por "senon"

Un exemplo tomado da documentación (si, tiven que porme con ela para dar feito 
algo consistente):
$a = 1\n
$b = 5\n
se non (($a < 10) e ($b == 5)) {\n
 escreber \"Olá\"\n
}\n
caso_contrario\n
{\n
 escreber \"Adeus\"\n
}\n

> > for           desde
>
> "for" , dependendo da sintaxe que use, ... anque se é como en C, Java, e
> derivados, eu traduciriao por "para"
>
> > to           até
> > step          en_pasos_de
>
> step -> paso [termos simples]

Ver en riba [RFC]

> > break          sair_do_bucle
>
> break - > romper
>
> > return         voltar
>
> return -> devolver [anque depende da sintaxe, se permite devolver valores
> eu non usaría voltar]
Ok con devolver:
aprender_a multiplicarseUnMesmo $n {\n
 $resultado = $n * $n\n
 devolver $resultado\n
}

De "break" non din con documentación, polo que asumo que fai o mesmo que o 
break de C, sair do corpo do bucle máis próximo ao ponto), e déixoo como 
sair_do_bucle.

> > wait          agardar
> > and           e
> > or           ou
> > not           non
> > learn          aprender_a
>
> learn -> aprender
Outro exemplo tomado da documentación

# aquí emprégase avanzar como un comando novo,\n
# pero xa ten un significado, polo que \n
# dará un erro:\n
aprender_a avanzar {\n
 escreber \"isto non é válido\"\n
}\n
\n
# isto funciona:\n
aprender_a adiantar {\n
 mostrar \"isto serve\"\n
}\n

> > spritehide       acocharSapoconcho
>
> ¿de onde saiu o de "Sapoconcho"? Entendo, polos comandos anteriores a
> estes, que o resultado será un gráfico creado a partir das instruccións que
> se programen.
> Seguindo ese razoamento, "sprite" a min sóame a terminoloxía de videoxogos
> [ http://en.wikipedia.org/wiki/Sprite_%28computer_graphics%29 ][
> http://es.wikipedia.org/wiki/Sprite_%28videojuegos%29 ]

Isto ven de case que de tan atrás como que un car sexa o primeiro elemento 
dunha lista .

> > sqrt          raíz
>
> Aqui xa me entra a dúbida de se a traducción escollida sexa a correcta,
> pois sqrt son as siglas de "square root" ou "raíz cadrada". Se asumimos
> que a operación matemática de raíz que se realiza por defecto é a raíz
> cadrada, pois pode quedar, pero se non, eu penso que debería indicarse ou
> deixar sen traducir (igual que con sin e arcsin) .
Aquí teño tamén as miñas dúbidas

> > rdn (random)      alea
iacta est (esta non ma pillache ;-)
-- 
Best regards,
MV

Responderlle a