2008/7/27 mvillarino <mvillar...@gmail.com>

> O Sábado 26 Xullo 2008 17:40, Adrián Chaves escribiu:
> > Pois se se traduce eu cambiaría algunhas traducións... Puxen algúns
> > comentarios ao principio, pero non vou lelo todo. Realmente semella
> > linguaxe de programación C.
> É linguaxe de programación LOGO.
>
> > > > COMANDOS Kturtle idem en galego
> > > > true           certo
> >
> > Nun contexto informático coma este paréceme máis axeitado "verdadeiro".
>
> Dubidoso: antes que de informática estamos a falar de pícaros de primaria
> (aínda que polo que falo con adolescentes, semella que o i.q. da especie se
> quedase conxelado a iso dos 13 anos)
>
> > > > false           falso
> > > > , (separador de lista)  ,
> > > > . (separador decimal)   .
> >
> > O separador decimal é ",", e non sei se o de lista se refire a lista de
> > palabras ou de números, sendo neste último caso "."
> Vou deixalo como está
>
> > > > exit           sair
> > > > if            se
> > > > else           caso_contrario
> > > > repeat          repetir
> > > > while           mentres
> > > > for            desde
> >
> > desde é "from". For, segundo o contexto, podería ser "durante", por
> > exemplo. Estas palabras sóanme a linguaxe de programación en C.
>
> Uns exemplos tomados da documentación:
> for $x = 1 to 10 step 2 { ... }
>
> quédame
> desde $x = 1 até 10 en_pasos_de 2 { ... }
>

Esa sintaxe é como a de basic [se non recordo mal]. E creo que ben pode
traducirse [en pseudocódigo] como "para $x=1 ata 10 paso 2" [é decir: para
(valor inicial, ata valor final, incremento).

>
> Agora vai a resposta a Rudi:
> > > if           se
> > > else          caso_contrario
> >
> > Eu optaría por non complicar os termos e tratar de deixar palabras
> simples.
> > Ou, dito de outra maneira, empregar termos que se puidesen usar en
> > pseudocódigo.
> >
> > "else" eu traduciríao por "senon"
>
> Un exemplo tomado da documentación (si, tiven que porme con ela para dar
> feito
> algo consistente):
> $a = 1\n
> $b = 5\n
> se non (($a &lt; 10) e ($b == 5)) {\n
> escreber \"Olá\"\n
> }\n
> caso_contrario\n
> {\n
> escreber \"Adeus\"\n
> }\n
>

Eu sigo insistindo con traducir "else" por "senon". Así tamén contribues a
que os cativos aprendan a diferencia entre "se non" e "senon".

Outra posibilidade é a de traducir o operador booleano NOT por "distinto". É
unha linguaxe de programación de alto nivel, pero ninguén di que as
sentencias deban ser frases gramaticalmente ben construídas, simplemente
deben entenderse.


>
> > > for           desde
> >
> > "for" , dependendo da sintaxe que use, ... anque se é como en C, Java, e
> > derivados, eu traduciriao por "para"
> >
> > > to           até
> > > step          en_pasos_de
> >
> > step -> paso [termos simples]
>
> Ver en riba [RFC]
>
> > > break          sair_do_bucle
> >
> > break - > romper
> >
> > > return         voltar
> >
> > return -> devolver [anque depende da sintaxe, se permite devolver valores
> > eu non usaría voltar]
> Ok con devolver:
> aprender_a multiplicarseUnMesmo $n {\n
> $resultado = $n * $n\n
> devolver $resultado\n
> }
>>
> De "break" non din con documentación, polo que asumo que fai o mesmo que o
> break de C, sair do corpo do bucle máis próximo ao ponto), e déixoo como
> sair_do_bucle.
>

Insisto no de "romper", aparte de ser máis literal, realmente unha sentencia
break "rompe" a execución dun bucle. [non sei se me explico, a connotación é
distinta que a de "sair"]


> > > wait          agardar
> > > and           e
> > > or           ou
> > > not           non
> > > learn          aprender_a
> >
> > learn -> aprender
> Outro exemplo tomado da documentación
>
> # aquí emprégase avanzar como un comando novo,\n
> # pero xa ten un significado, polo que \n
> # dará un erro:\n
> aprender_a avanzar {\n
> escreber \"isto non é válido\"\n
> }\n
> \n
> # isto funciona:\n
> aprender_a adiantar {\n
> mostrar \"isto serve\"\n
> }\n
>

Entendo, a través destes exemplos, que "learn" é unha forma de definir
funcións, ¿engánome?


>
> > > spritehide       acocharSapoconcho
> >
> > ¿de onde saiu o de "Sapoconcho"? Entendo, polos comandos anteriores a
> > estes, que o resultado será un gráfico creado a partir das instruccións
> que
> > se programen.
> > Seguindo ese razoamento, "sprite" a min sóame a terminoloxía de
> videoxogos
> > [ http://en.wikipedia.org/wiki/Sprite_%28computer_graphics%29 ][
> > http://es.wikipedia.org/wiki/Sprite_%28videojuegos%29 ]
>
> Isto ven de case que de tan atrás como que un car sexa o primeiro elemento
> dunha lista .
>
> > > sqrt          raíz
> >
> > Aqui xa me entra a dúbida de se a traducción escollida sexa a correcta,
> > pois sqrt son as siglas de "square root" ou "raíz cadrada". Se asumimos
> > que a operación matemática de raíz que se realiza por defecto é a raíz
> > cadrada, pois pode quedar, pero se non, eu penso que debería indicarse ou
> > deixar sen traducir (igual que con sin e arcsin) .
> Aquí teño tamén as miñas dúbidas
>
> > > rdn (random)      alea
> iacta est (esta non ma pillache ;-)


Bueno, non estivo mal considerando que eran as 3 da madrugada :D

>
> --
> Best regards,
> MV
>
>
> --
> To unsubscribe, send mail to proxecto-unsubscr...@trasno.net.
>

Responderlle a